Medicinsk information


1177.se
Råd om vård från Sveriges regioner.

FASS
Information om läkemedel och försäkringar i vården, råd & tips inför läkarbesöket och en funktion för att identifiera tabletter.

Läkemedelsfakta
Information om alla läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige.

Läkemedelsupplysningen
Läkemedelsupplysningen svarar på frågor om mediciner.

Kliniska prövningar – hur går det till?
Läs om syfte, process och utmaningar med kliniska prövningar av nya behandlingar.

Swemodis
The Swedis Movement Disorder Society 

Rehabiliteringsenheter
En lista över kliniker och enheter för rehabilitering, i hela Sverige.

Karolinska Institutet
Fakta om sjukdomen och om nya forskningsrön.

Neurologi i Sverige
Neurologi i Sverige är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke som tar det vida perspektivet på neurologisjukvård. Riktar sig till sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Användarinstruktioner Duodopa-pump
Filmer med instruktioner för den som har Duodopapump.

Användarinstruktioner Lecigon-pump
Film med instruktion för den som har Lecigonpump.


 

Om du inte är nöjd med vården


Vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och närståendes klagomål och synpunkter. Patientnämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienterna att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna, men de ska också bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 

Patientnämnden
Du kan kostnadsfritt vända dig till patientnämnden. Patientnämndens uppgift är att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.

Remiss och egenremiss
Om du inte lyckas komma dit du vill med hjälp av din husläkare, kan du pröva att skriva en egenremiss/egenanmälan. Reglerna är olika i olika regioner, ring sjukvårdsrådgivningen eller sök på regionens hemsida om du är osäker.

IVO - inspektionen för vård och omsorg

Information från 1177 om hur man går till väga för att lämna klagomål

Information från Socialstyrelsen

Att leva med Parkinson


Du har rätt till en fast vårdkontakt (Socialstyrelsens webbplats)

Patienter som behöver det har rätt att få en fast vårdkontakt som kan samordna vårdinsatserna och exempelvis sköta kontakter med socialtjänsten och Försäkringskassan.

EES-Elektroniskt expertstöd 
En tjänst på Apoteket som bland annat kan upptäcka om du har läkemedel som krockar med varandra, eller om du har för hög dos. 

Väntetider i vården
Aktuellt väntetidsläge och ledig kapacitet, en preliminär uppskattning för hur lång tid patienten får vänta.

Patientlagen Läs på Vårdguidens sidor om vad Patientlagen innebär.

Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Ladda ner guiden (pdf)

 

 

 

 

Well-being Map
Ett hjälpmedel för att sammanfatta ditt hälsotillstånd och beskriva symtomen över tid. Bra att ta med som underlag vid besök hos läkare eller sjuksköterska. Ladda ner och skriv ut (pdf) eller fyll i digitalt.

Funka Portalen
Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder. De har också en bra sida om hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Här hittar du information om bostadsanpassningsbidrag

Handiscover - Semesterboenden i utlandet
Handiscover förmedlar boenden utifrån ett klassificeringssystem som grundar sig i en noggrann genomgång av semesterboendet utifrån tillgänglighet. Det fungerar som ett airbnb för personer med rörelsehinder.

Abiskojaure - tillgänglig fjällstuga

 

Appar


Här är några tips på appar att ladda ner till din smartphone.

Florence - Medicinpåminnelse
Ger dig stöd att hantera mediciner, humör och egna anteckningar. Pris: Gratis

MyTherapy
Påminner om när du ska ta din medicin. Språk: svenska. Kan laddas ned gratis från både App Store och Google Play.

 

 


Organisationer


Funktionsrätt Sverige
Ett antal förbund som slutit sig samman för att agera gemensamt i funktionsrättsfrågor.

World Parkinson Congress 

EPDA
European Parkinson's Disease Association

Parkinsonorganisationer i Europa

 

Danska Parkinsonföreningen

Finska Parkinsonförbundet

Norges Parkinsonförbund

Parkinson Island