Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet.

I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Västra Östergötland.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

 

 

 

 

 

 


 

 


Ordförande Staffan Carlegrim  
Tel. 0702-10 11 76
carlegrimstaffan@gmail.com
 
                                              
                                                                                                        

  
Sekreterare Mitte Trygg
Tel. 0760-44 77 49
mitte.trygg@boremail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kassör Kerstin Kalered
Tel 0709-21 95 90
kerstin.kalered@gmail.com

Ledamot Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
ha.carlsson@telia.com

Ledamot Kent Madsén
Tel 0762-37 91 20
ba_kent.madsen@hotmail.com

Suppleant Thomas Berggren
Tel  0762-97 81 20
toma.bejjen@gmail.com

Suppleant Lars Falkman
Tel 0706-25 95 97
lfalkman@telia.com


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Bengt Bengtsson
Tel 0702-22 85 97

Valberedning

Paulina Sotek
Tel 0736-24 10 40

Agneta Hernström
0703-17 39 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad 2022-04-18

 

Medlemsregistret
har fått en ny indelning

I det gamla registret fanns Linköpingsgruppen, Norrköpingsgruppen och Övriga Östergötland (som kallades Mjölbygruppen). När vi nu har fått ett nytt register så hade registerhållarna tagit bort Övriga Östergötland och detta skapade problem för undertecknad som registeransvarig.

Tillsammans med Teuta Hatipi på Parkinsonförbundet i Stockholm har vi, på mitt förslag, lagt till en ny grupp i Östergötland och vi har kallat den för Västra Östergötland.
Detta gör att vi kan söka fram mailadresser till medlemmar i de olika grupperna och sända till den grupp som meddelandet berör.


Grupperna i Parkinson Östergötland blir alltså enligt följande:

Norrköpingsgruppen innehåller kommunerna Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.
Linköpingsgruppen innehåller kommunerna Linköping, Åtvidaberg och Kinda.
Västra Östergötland-gruppen innehåller kommunerna Motala, Vadstena, Mjölby, Ödeshög, Boxholm och Ydre.

Anders Trygg, registeransvarig

 

 

FRÅN ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN DEBATT 12 APRIL 2022

I dagens Sverige får personer med Parkinsons sjukdom inte tillgång till den vård och behandling som de har rätt till.

Sex år efter införandet av Socialstyrelsens riktlinjer borde vi kunna se fler tydliga positiva effekter, men våra medlemmars berättelser vittnar om något helt annat. Långa väntetider för att få träffa specialistläkare är tyvärr mer regel än undantag. Bristen på neurokirurger och neuropsykologer är fortfarande påtaglig. En tredjedel av landets sjukhus saknar helt neurologer. Alltför många personer med Parkinson får inte information om viktiga behandlingsalternativ när medicin i tablettform inte längre hjälper. Följden av detta är att personer med Parkinsons sjukdom, som är i behov av avancerade behandlingar, inte får den specialistvård som Socialstyrelsens riktlinjer föreskriver. I stället tvingas sjuka leva med svåra besvär som skulle kunna behandlas och lindras. Antalet personer som får avancerad behandling i Sverige är cirka 1 200, men uppskattat antal är att 3 500 personer är i behov av avancerad behandling.

Vården är också ojämlik och beroende av var du bor i landet. Enligt statistik från Socialstyrelsen så är det mycket stora regionala skillnader när det gäller tillgången till avancerad behandling för personer med Parkinson där sjukdomen är långt gången. Det finns i dag tre former av avancerad behandling:

1. Djup hjärnstimulering (DBS, Deep Brain Stimulation) som innebär att det vid en neurokirurgisk operation sätts in elektroder i hjärnan. Elektroderna hjälper de områden i hjärnan som behöver stöd och bidrar därigenom till att minska rörelsesvårigheter. 2. Pumpbehandling med levodopa levodopa = (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på-karbidopa-gel som innebär att läkemedlet pumpas in via tolvfingertarmen. 3. Pumpbehandling med apomorfin där läkemedlet ges under huden. Samtliga dessa tre behandlingsmetoder har hög prioritet i de nationella riktlinjerna, när annan läkemedelsbehandling har visat sig ha otillräcklig effekt. Trots denna prioritering så har antalet personer med Parkinson som fått behandlingen varit på samma nivå sedan år 2017. Och personer med Parkinson som får avancerad behandling varierar stort, enligt statistik från Socialstyrelsen 2021, från 1,5 till 10 procent mellan regionerna.

I Sverige har cirka 22 000 personer Parkinsons sjukdom. Prognoser från forskare, neurologer och läkare visar att antalet personer med Parkinsons sjukdom kommer att fördubblas fram till 2042. För att personer med Parkinsons sjukdom, oavsett var de bor, ska få rätt vård och behandling behövs åtgärder för att Socialstyrelsens riktlinjer ska förverkligas. Rättigheter måste stärkas, stödet i vardagen till personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga, samt tillgången till behandling måste avsevärt förbättras så att rätt vårdinsats ges vid rätt tidpunkt. Dessutom behöver det utbildas många fler neurologer för att svara upp mot det behov som redan i dag är stort.

Den 11 april inföll den internationella Parkinsondagen. För 22 000 personer i Sverige – och ytterligare tiotusentals anhöriga – är varje dag en dag med Parkinson. Vi i Parkinsonförbundet vägrar acceptera att personer med Parkinson får en sämre sjukvård och behandling beroende av var man bor i landet. Vårt krav på såväl regioner som regering är en jämlik sjukvård med tydligt fokus på efterlevnad av Socialstyrelsens riktlinjer. Något annat duger inte.

Eva-Lena Jansson, Ordförande Parkinsonförbundet
Staffan Carlegrim, ordförande Parkinson Östergötland

 

Verksamhetsplan 2022

Inledning

Pandemin finns fortfarande som ett orosmoln över oss och vår verksamhet. Vi hoppas ändå kunna genomföra våra tänkta aktiviteter.

Strategier och mål

Att vara en träffpunkt för parkinsondrabbade och deras anhöriga

Prioriterade områden

Lokala träffar. Främja fysiska aktiviteter av olika slag. Söka kunskap om sjukdomen genom att bjuda in föreläsare

Utbildningar
Förbättra kunskapen att hantera smarta telefoner,

E-posthantering mm för att lättare kunna delta i det digitala samhället.
Parkinsonskolan. 
 
Projekt som föreningen ska genomföras under året

Internationella Parkinsondagen 11:e april. 

Starta upp månadsträffarna i Mjölby, Linköping och Norrköping.

Utflykt till något intressant mål (ej fastställt, förslag mottages).

Höstträff       

Övrig  verksamhet.
           
Medlemsrekrytering. Att få yngre och nyblivna parkinsonsjuka intresserade att deltaga i vår verksamhet.

Finansiering
Betryggande kassa för tillfället

 

Parkinsongruppen Linköping 

28:e april kl 17-19 i Fontänen.

Vi ägnar kvällen åt juridiska frågor.
Vi välkomnar Stefan Brynolfsson, advokat och innehavare av juridisk byrå.
Han informerar om Familjejuridik med bl a Framtidsfullmakt och hur man hanterar
juridiska dokument på ett korrekt sätt.
Medlemmar från övriga delar av länet är givetvis välkomna. Anmäl i så fall till 
Hans Ha.carlsson@telia.com 0702-761342 eller Mitte mitte.trygg@boremail.com   0760-447749 för planerings skull.

 

Parkinsongruppen Norrköping  

Välkommen till nystart på månadsträff i Norrköpingsgruppen.
Torsdagen den 12 maj 14.00. Plats: Kunskapens hus, Wilhelm Wibergs gata 170
Meddela gärna om du kommer för fikats skull.
Bengt Bengtsson, tel 0702 22 85 97

 

Parkinsongruppen Mjölby

Vid frågor kontakta: Karl-Erik Johansson 0735-41 86 31

 

 

Parkinson-gympa på Collegium i Linköping 

Korpen har träning anpassad för dig med Parkinson onsdagar kl. 14.00 på Korpen Collegium, Teknikringen 7 i Mjärdevi i Linköping.

Frågor och anmälan till jessica.ferm@korpen.se.

Korpen Collegium, tel. 013-342 00 70.
 

Linköpings parasport

har många olika aktiviteter, bland annat 

Boxning måndagar och torsdagar kl. 16.00 - 17.00 på Fontänen i Linköping.

Anmälan och frågor till Mattias Sköld, tel. 079-107 97 31. Se vidare under www.linköpingsparasport.se.
 

-------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner

Linköping: Mitte Trygg tel 0760-44 77 49

                  och Hans Carlsson tel 0792-76 13 42

Norrköping: vakant

Mjölby: Karl-Erik Johansson tel 073-5418631

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Kontaktperson för medlemsregistret och hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797,  epost:  tryggen@boremail.com

 

 

 


LOKALA GRUPPER

Linköpingsgruppen
träffas sista torsdagen i månaden kl 14.00.
Plats: Fontänen, Västra vägen 32
Kontaktpersoner:
Mitte Trygg 0760-44 77 49
och Hans Carlsson 0702-76 13 42

Mjölbygruppen
träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 073-5418631

Norrköpingsgruppen
Välkommen till nystart på månadsträff i Norrköpingsgruppen.
Torsdagen den 12 maj 14.00 Plats: Kunskapens hus, Wilhelm Wibergs gata 170
Meddela gärna om du kommer för fikats skull.
Bengt Bengtsson, tel 0702 22 85 97

 

 


 

Länkar

Årsmötesprotokoll 2019

Resan till Torpön 2019

Årsmötesprotokoll 2020

Information om personuppgiftsbehandling - medlemmar

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Årsmöteshandlingar 2021

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2022

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.
Klicka på bilden ovan så kommer till Parkinsonpodden.

 

Vi använder
gärna e-post!

Det är dyrt och arbetsamt att skicka nyhetsbrev, inbjudningar mm. i vanliga brev. Därför är det bra om så många medlemmar som möjligt kan ta emot informationen i datorn istället.
Om du som är medlem använder dator och har e-postadress, då vill vi gärna att du meddelar detta till oss om du inte gjort det tidigare. Meddela Anders Trygg som är kontaktperson för medlemsregistret.
tryggen@boremail.com

Tack för hjälpen!

 

Utdrag ur NYHETSBREV från Parkinsonfonden
1 # 23/1 - 2020 FORSKNING & BEHANDLING VID PARKINSONS SJUKDOM

BILKÖRNING VID PARKINSON
Körförmågan är nedsatt hos flertalet patienter med Parkinsons sjukdom på grund av påverkan på motoriken, synen och den kognitiva förmågan. Detta kan öka risken för olyckor och resultera i för tidigt upphörande med att köra bil och leda till förlust av oberoende. Förare med Parkinsons sjukdom bör därför genomgå omfattande utvärderingar för att bedöma körförmågan samt periodiska uppföljningar efter behov. Det pågår forskning kring rehabilitering av körförmågan och automatisering för att upprätthålla oberoende för patienter med Parkinsons sjukdom i bl a Frankrike och USA.

Källa: Ranchet et al., Driving in Parkinson’s Disease, Clin Geriatr Med. 2020 Feb;36(1):141-148.