Kalender

Styrelsen

Historia  

.ek.jpg

Blekinge ek

 


Film " PATIENTMAKT "  (<(klicka)

Se den !!


Parkinsonguiden  (< klicka)

Här hittar du information om sjukdomen.


Kungsljus

Kungsljus

  

 

 

 

Parkinson Blekinge inbjuder till informationsträff

I Folkets Hus, Rådhusgatan 14 A, Karlshamn

Onsdagen den 27 april kl. 14.00-16.00 i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan. Lokalen ligger vid torget nära

buss/tågstation. Lokalen finns på andra våningen, hiss finns.

 

Parkinsonsjuksköterskan Carina Gunnarsson, som arbetar på

Neurokliniken i Karlskrona kommer att finnas på plats så

förbered er gärna så att vi kan ha en dialog med Carina.

Ni kan ställa frågor till henne om allt som rör Parkinsons

sjukdom.

Styrelsen för Parkinson Blekinge kommer att finnas med och informera om föreningen och svara på frågor.

 

Anmälan:

tillsenast den 21 april.

 Lisbeth Pritzkau, ramiro@bahnhof.se, tel. 070 757 83 89

till Viveca Svensson, viveca.s@hotmail.se, tel. 070 832 31 96

 

VI BJUDER PÅ FIKA!

 

Vid anmälan uppge om du är allergisk mot något.

____________________________________________________________

 

 

           Årsmöte 2022

Parkinson Blekinge har haft årsmöte på Ronneby Brunn lördagen den 26 februari 2022, kl. 14.00.

 

 

Styrelsen omvaldes.  Närmare information om kommande aktiviteter kommer senare.

 

 

Till dej som får brev, men har en mailadress, ber vi vänligen att meddela denna till kerstin.ringberg@gmail.com


 

              Parkinson Blekinge har haft en välbesökt Julfest på Bergslagskrogen vid Golfbanan i Ronneby med musik och sång av Hans Hagström och Tor Liljedahl.   Julmaten var god.  Lotteri med fina vinster.  

 

 

 PARKINSON BLEKINGE

Har  onsdagen 20 oktober 2021 haft möte på Björketorps Gård med intressant föreläsning av
Jeanette Johansson och David Löhr

som skulle varit hos oss i mars 2020, men vi fick ställa in den föreläsning p g a covid

Jeanette Johansson och David Löhr har haft diagnosen Parkinson   i 12 respektive 14 år. Jeanette blev lottad till att få nya dopaminproducerende  stamceller insatta i hjärnan på liknande sätt som dbs elektroder i Lund genom ett europeisk forskningsprojekt.

David blev i samma forskningsprojekt lottad till kontrollgruppen, var man inte får någon operation utan fortsatte med vanlig medicinering. Med denna vetskap bestämde sig David för att byta fokus till träning och sin favoritsport i unga år – boxning och att han skulle vara minst lika bra som Jeanette när forskningsprojektet avslutades.

Han gick igenom tänkbare positiva effekter av intensiv boxningsträning. Berättade om verksamheten i Stockholm och egna och andras positive effekter dels på symtom och dels på behovet av medicin.

Även Jeanette hade förbättringar av symptom och medicinförbruk, men studien  är inte färdigställd än.

Vad som verkar klart är att intensiv träning (pulshöjande, minst 2 gångar i veckan) kan bättre Parkinson.  Iövrigt gäller liknande for Alzheimer, diabetes och hjärtlungsjukdom.

Läs gärne Hjärnstark av Anders Hansen.                                  

                                                                                                                 / Per Buchhave

 

 


  

.


Sommarmöte

Onsdag d. 18 augusti 2021 hade vi vår traditionelle sommarträff vid Galtsjön. Grillningen ställdes ind efter att vi i 2  år hade fått avstå från det pga. Eldningsförbud. 
Tyvärr bröts även traditionen med gott väder.  Regnen började samtidigt med mötet och där blev tidvis trångt under tak och paraplyer, också på grund av glädjande stor uppslutning av båda gamla och nya medlemmer.
  Efter god smörgåstårta och sommarsångar och musik  från ett tappart kämpande musikerpar kunne vi gå igång med tipspromenaden, dock den vädersäkra varianten, var frågorna cirkulerade i stället för deltagerna. 
Trots väderet blev det ett trevligt återträff efter den långa Covid pausen

     

       

______________________________________________________________            

   Onsdag d. 9 juni 2021 Styrelsesmöte i Wämöparken, Karlskrona enligt Cowid reglerne.   Man konstaterade att de fleste i styrelsen har fått eller snart skall gå vaccination. 2.

Styrelsen konstituerade sig.

Forbundskongress har avhållets webbaserad.  Ordförande och kassör deltog från Oss.

Till ny ordförande för Parkinsonförbundet valdes Eva Lena Jansson, som presenteras i Parkinsonpodden.

-------------------------------------------------------------------------------

Grillkväll vid Galtsjön planeras i augusti.  Medlemsmöte med Jeanette Johansson och David Löhr, båda kännte från  Parkinsonpodden planeras i augusti-september.   Julfest i slutet av november. 

_________________________________________________

Filmen "Spring Uje Spring " diskuterades.  Anmärkningsvärd så olika man hade upplevd den.  Jag kan rekommendera också att lyssna till radioteaterversionen på SR Play

"1 maj 2017 — Spring, Uje, spring sänds i Drama i P1 28 maj kl. 20.03. Den kan även höras på sverigesradio.se och i Sveriges Radio Play. Text, musik, regi: Uje ..."

--------------------------------------------------------------------------------

Näste styrelsesmöte 4 augusti kl. 12.15 i Wämöcenter

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

   

 

     

Årsmöte 2021

Protokoll fört vid årsmöte med Parkinson Blekinge, fredagen 2021.02.26.
Årsmötet hölls digitalt p.g.a. Corona pandemin.
 
Närvarande var 10 medlemmar från Parkinson Blekinge samt från
Studieförbundet Vuxenskolan verksamhetsutvecklare Benny Jonasson som
skötte datorkommunikationen.

 

§ 1. Årsmötets öppnande

 
Ordföranden Kerstin Ringberg hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

 

Parentation

Parentation hölls av Maj-Britt Karlsson för fem medlemmar som
avlidit under verksamhetsåret. Följdes av en tyst minut. Därefter
läste Maj-Britt en dikt av Atle Burman.
 

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 
Till ordförande för dagens årsmöte valdes sittande ordf. Kerstin
Ringberg.
Till sekreterare valdes Maj-Britt Karlsson.
 

§ 3. Fastställande av dagordningen.

 
Dagordningen som utsänts till medlemmarna via mail och brev,
godkändes av årsmötet.
 

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysning.

 
Årsmötets behöriga utlysning har skett genom personlig kallelse
till alla medlemmarna, via mail eller brev. Utlysningen godkändes
av årsmötet.
 

§ 5. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerarårsmötesprotokollet.

Till justerare valdes Sture Karlsson och Eivor Lundin.
 

§ 6. Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2020.

 
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 upplästes av
ordföranden, godkändes o lades till handlingarna.
 

§ 7. Styrelsens ekonomiska redovisning.

 
Styrelsens ekonomiska redovisning för år 2020 föredrogs av
kassören Lars Olof Olsson, godkändes av årsmötet och lades till
handlingarna.
 

§ 8. Revisorernas berättelse.

 
Revisionsberättelsen för år 2020 upplästes av Eivor Lundin,
godkändes och lades till handlingarna.
 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

 
Revisorerna hade ingen anmärkning på kassörens redovisning
utan föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt följa revisorernas förslag och styrelsen beviljades
full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

§ 10. Fastställande av Verksamhetsplan för 2021.

 
Verksamhetsplanen för år 2021 är svår att skriva pga pandemin,
då man inte vet när större grupper får börja träffas igen.
Upplästes av Kerstin Ringberg och godkändes av årsmötet.
 

§ 11. Fastställande av budget för 2021.

 

Budget för år 2021, som föredrogs av kassören Lars-Olof Olsson,

godkändes och lades till handlingarna.
 
 

§ 12. Val av: Ordförande för ett år.

 
Till ordförande för ett år valdes Kerstin Ringberg, omval.
a. ledamöter för två år.
 
Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes Lisbeth
Pritzkau, nyval,
Viveka Svensson, omval
 
b. ersättare för ledamöter för ett år.
Till ersättare för ledamöter för ett år valdes Per Buchhave,
 
Yvonne Hasselberg, båda omval.
 
c. två revisorer för ett år.
Till revisorer för ett år valdes Sture Karlsson, nyval, Ingrid Öman,
omval.
d. en ersättare för revisor för ett år
 
Till ersättare för revisor för ett år valdes Kerstin Lundberg, omval.
 
e. valberdning för ett år.
 
Till valberedning för ett år valdes Margareta Erwing, omval.
En plats i valberedningen har inte kunnat tillsättas och är vakant.
13. Fastställande av event ersättningar.
 
Ersättning utgår endast i form av reseersättning till styrelsen vid
styrelsemöten och representation. Faktiska kostnader.
 

14. Val av ombud till förbundets kongress.

 
Förbundets kongress som i år är digital och ska vara den 23 maj-
21.
Till ombud från Blekinge valdes Kerstin Ringberg o Lars-Olof
Olsson.
 

15. Övriga frågor. (Eventuella avtackningar).

 
Hartmuth Günther ställde fråga om hur man kan hålla koll på
vilka som fått vaccin mot Corvit 19.
Sten Johansson, ej närvarande, ordinarie ledamot avgår ur
styrelsen. Ordförande Kerstin Ringberg tackade honom för det
arbete han nedlagt i styrelsen. Hon berättade också om en
mycket trevlig resa till Ebbamåla bruk som Sten ordnat. Blommor
hade skickats till hemmet.
Eivor Lundin, revisor avgår också. Ordförande tackade henne för
hennes mångåriga arbete som revisor och överlämnade en blom-
bukett.
 
16. Årsmötets avslutande.
 
Konstituerande möte hålls när flera av styrelseledamöterna fått
vaccin.
 
Ordföranden tackade alla för närvaron vid vårt första digitala
möte.
Hon tackade särskilt Benny Jonasson för hans medverkan och den
hjälp vi fått.
 
Ronneby 2021 02 26
 
Maj-Britt Karlsson Kerstin Ringberg
Sekreterare
Årsmötesordförande
 
Sture Karlsson Eivor Lundin
Justerare Justerare

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

      

 

MÖTET INSTÄLLD PÅ GRUND AV
RÅDANDE CORONAVIRUSLÄGET

Parkinson Blekinge

 

Styrelsen för Parkinson Blekinge har beslutat att inbjuda Parkinsonsjuka, anhöriga och vänner till Club Parkinson som är en samvaro där vi bjuder på kaffe och kaka och samtalar om det som vi upplever angeläget lördagen den 7 mars kl. 14 – 16 i vuxenskolans lokal på Drottninggatan  84,  Karlshamn. 

Vi kommer anordna denna träff i gång i månaden mars, april och maj.

 Vi har träffats i Karlskrona under 2019 och vill fortsätta med detta även under våren 2020. Vi träffas i Militärhemmet i Karlskrona sista torsdagen i varje månad kl. 15-17 dit du naturligtvis också är välkommen.

Vi får besök av Blekingetrafiken som informerar om det nya biljettsystemet och kan även hjälpa till med appen i din telefon.

Anmäl dej till Sten Johansson på 0733-523565 eller mail stenfjohansson@gmail.com senast den 4 mars.

Välkomna till Club Parkinson

Parkinson Blekinge i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

              

 

 

 

D____________________________

har haft Julfest på Bergslagskrogen

i Ronneby Torsdag 21 november 2019.

 
Vid ett välbesökt möte avnjöts jultalrik, mandelmusslor och pepparkakor under tiden Svennes orkester spelade julmusik och annan örongodis.  
 
 

           

Det finns alltid hopp

  Möte Ronneby Brunn Tisdag 22 oktober 2019

Författaren och folkhögskolläraren Richard Jändel talade vid ett välbesökt möte om sin upplevelse som Parkinsonpatient.

 

2007 fick han diagnosen Parkinson 44 år gammal. Beskedet var en personlig tragedi, men någonstans fanns det hopp.

 

Han skrev boken Hurrah jag lever, min tid med Parkinson. En bok om livsgnista och kamp där hoppet alltid finns med.

 

Han beskriver utifrån boken sin kamp mot sin sjukdom som han haft i mer än tio år, upplevelsen av problem med sjukvårdskontakten beträffande medicin, återbesök och sjukskrivning.

 

Sjukdomen är en hänsynslös vän att bekanta sig med, påverkar båda fysisk och icke minst psykisk. 

 

Men det betyder inte att livet är slut eller att tillvarons skönhet försvinnar, kanske är det tvärtom – att ljuset blir desto starkare i närvaron av mörkret.

                  

                  ------------------------------

 

                      

Parkinson Blekinge

hade 27 september 2019 möte på Kulturcentrum i Ronneby

Den sjungande floristen Roland Jonsson samt

dragspelaren Mikael Brorsson

 Visade blomsterbindning och underhöll under tiden med sång, musik  och trevlig mellansnack.

 

 

 

Efter kaffepaus med lotteriförsäljning blev där lottdragning om de fina blombuketter, som var tillverkad under föreställningen.  

 

                     

 

                            
 

 

                            ______________________________________________________________

Club Parkinson

Club Parkinson fortsätter sin verksamhet 2020. Club Parkinsson börjar igen i Karlskrona sista torsdagen i varje månad, Vi har fått ändra dag pga att dansen är ändrad till onsdagar.

 

 

Varje träff kl. 15:00 till 17:00.

Föreningen bjuder på fika och vi umgås, pratar och har det trevligt. Kom till Militärhemmet och träffa gamla och nya parkinsonvänner.

Ta gärna någon kompis med dej.

Varmt välkomna till Militärhemmet.

Styrelsen

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 

 

 
_____________________________________________
                 

16 september 2019, kl.14.00 startar Dans för parkinson

i Massmanska kvarnen,

Ronneby. Dansen håller på varje måndag i 10 veckor (18 november). Kostnad
750;-.
Har du inte anmält dig, finns några platser kvar, Anmälan till

jennifer.darell@regionteatern.se mobil 072-368 85 96.

Dansträningen består av rörelse, rytm, musik, gemenskap och glädje. Vi dansar sittande och stående och alla övningar anpassas efter deltagarna. En eftermiddag i veckan träffas vi i 75 minuter. Vi rekommenderar mjuka kläder som tillåter full rörlighet, skor med mjuk sula eller barfota. Deltagarna är välkomna att ta med en nära anhörig eller ledsagare som också deltar i dansen utan kostnad.

 Kostnad: 750 kronor/parkinsonsjuk 

Tillfällen: 10 gånger 

Plats: Massmanska kvarnen, Ronneby 

Antal platser: 15           ___________________________________________________________________

 

 
har avhållits fredag 16 aug. 2019 .

Föreningen bjöd på smörgårdstårta, dricka och en kaka till kaffet.
 
 Frågetävling med godispåse i pris.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

Årsmöte

Årsmöte for Parkinson Blekinge har avhållits på Galtsjöns Restaurang.  Mötet inleddes med parentation över medlemmar avlidne under 2018. Till ordförande för mötet valdes Anne Johansson,  distriktsordförande I Kalmar Län.  

Verksamhetsberättelse för2018; verksamhetsplan och bokslutet godkändes.  Sture Karlsson avgick efter 5 år som ordförande.  Ersattes av Lars Eric Andersson, tidigare Webmaster I föreningen. Som ny sekreterare valdes Majbritt Karlsson.

 

Webmastern tog upp frågan om  vad hemsidan skall användas till.  .  Har sista  månaderna testat att lägga länkar till Youtubeklipp med  information  om Parkinson symtombild och  behandling .

En längare diskussion om medicinsk behandling uppkom. Anne. Johansson hade fått peg med kontinuerlig duodopa behandling.  Hade haft mycket stor hjälp av detta.  Denna behandlingsform används sällant I Blekinge.

Webmaster tipsade om WellBeeingMap, ett program, som lister alla symtom hos Parkinsonpatienter.

 

________________________________________________

 

 

 

God översikt över läkemedelsbehandlling av Parkinsons sjukdom finns på 1177

1177 Läkemedel vid Parkinsons sjukdom

Bemärk speciellt att samma läkemedel, t.ex. Levodopa kan finnas under flera namn,  men kan vara exakt lika (ibland producerat på samma maskin på samma  fabrik).   Ibland är orsaken att man vill ha snabb effekt ”quick”, ibland lånfvarig ”retard eller depot” .

 Men mycket  ofta är där ingen skillnad, t.ex.  mellan

  • Madopark,
  • Levodopa/Benzerazid 2care4,
  • Levodopa/Benzerapid ratiopharm och
  • Madopar EbbMedical,

varför apoteket skall välja det billigaste, om man inte själv vill betala mellanskillnaden.  Priset kan dessutom variera mellan apoteken och under året.

Sen finns där andra Levodopapreparat med lite annan tillsättning, t.ex. Sinemet, Dazonay Sandoz,Levodopa /Carbidopa/Entacapron Accord, och Sastravi. 

Man får aldrig ta mer än ett Levodopapreparat !!!

Många är förvånade över ”vårdskader pga. felmedicinering”.  

Själv är jag förvånad över att där inte är flera !  

 

                              

PS;  Övrige läkemedel och deras namn, som användas vid Parkinsons Sjukdom kan  ses på följande länkar med uppgift om namn

Läkemedel som härmar dopamin, dopaminagonister

 MAO-B-hämmare

Läkemedel som hämmar nedbrytningen av levodopa levodopa = (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på, COMT-hämmare

 

   Se iövrigt     Astrid Borgs anteckningar om läkemedelsbehandling vid Parkinson s sjukdom                                                                                                                                          /Per K. Buchhave

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 


 

______________________________________________

 

 

 

 

 

Torsdagen den 19 oktober hade Parkinson Blekinge en informationsträff på Ronneby Brunn.  Neurologen Sara Hall från Malmö/Lund berättade om sin forskning om biomarkörer för Parkinsons sjukdom.  Biomarkörer kan användas för att tidigt kunna diagnosticera sjukdomen.  En intressant föreläsning om ett viktigt ämne, som ibland blev lite för avancerad för oss åhörare.  Den gav emellertid upphov till många frågor, som Sara Hall gav bra svar på.  Efter alla frågor blev det fika.  Ca 25 personer hade mött upp till träffen.

 

__________________________________________________________

NEURODAGEN 17-10-02 Ronneby Brunn

Överläkare Markus Svennerud inledde med nyheter inom MS, Stroke och Parkinsonbehandling

Härefter följde ett samtal mellan moderatorn Bengt Mauritzson och  Harald Wessman, VD Humana om vad som händer med den personliga assistans i framtiden.  Stora hot om nedskärrningar . Uppmaning om att diskutera det i kommande valkamp.

Erik Ståhl, Sösdala, avslutade med en gripande inspirationsföreläsning "jag njuter så länga jag varar "   - något  att tänka på för alla med kroniska sjukdomar.

Se gärna hans hemsida:       http://www.erikstahl.se/bok/

och youtube klipp:. klick på länkan för att se klippen.

TV 4


Efter tio 2012 me

d Malou v Siwers

 

Jag har i alla fall fått vakna upp, en dag till.

___________________________________________________________________

Sommargrillning med musik - Galtsjön

 

        

 

För underhållningen svarade Jocke Müllo och Mauritz Lindström,  det blir gitarr, saxofon och sång på temat " från Elvis till Gärdestad ".
Det blev musik som passar oss mogna ungdomar.
Så blev det frågesport med godispåse i pris till de med flest rätt


 

 

 

 


                         


 

 

  Klicka på "BLI MEDLEM" ovan !


Webbmaster

 

                                

Per Buchhave

+46 73-302 62 13

per.buchhave@gmail.com

 

 


Jakten på Bot av Parkinson


Youtube klipp om Parkinsons sjukdom

(Gå till hemsidorna med CTR klick på länkadressen (det understrykna, röd

färgade)

Kristina Löfdahls personliga resa med diagnosen Parkinson

Från Parkinsonförbundet

Voice treatment

 

Livet med Parkinson - Apati och depression

Livet med Parkinson - Fatigue

Livet med Parkinson - Sömnstörningar

Livet med Parkinson - Störd impulskontroll

Stamceller, cellterapi och Parkinsons sjukdom

Kognitiva och affektiva förändringar vid Parkinsons sjukdom

Viktig information för patienter och anhöriga med mycket humor av Georg Stenberg, psykologiprofessor från Malmö, med många artikler i Parkinsontidningen

 

PKG-klocka för personer med Parkinson

Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

 

                                                               /Per K. Buchhave