HISTORIA:

 


Tisdagen den 11 september 2018 hade Parkinson Blekinge föreläsning på Kulturcentrum i Ronneby. Musikterapeut Marie Carlsson presenterade Ronnie Gardiener-metoden för oss. Hon visade olika enkla symboler på filmduken. Varje symbol innebar att vi skulle göra en viss rörelse. Så visade hon hela "notblad" med symboler som vi fick göra i takt med musik. Att se symbolen, lyssna på musiken, veta vilken rörelse man ska göra och göra den i takt med musiken innebär att man tränar upp motorik, koordination, kroppskontroll och koncentration.

Efter en intressant eftermiddag blev det fika på Bergslagskrogen.

Mer information om Ronnie Gardiner-metoden: 
www.livsklang.live
www.ronniegardinermethod.com
dokumentär på Youtube: En ovanlig livsresa


Trivselträff vid Galtsjön 17 augusti 2018

 

På grund av eldningsförbudet fick den traditionelle grillträffen ändras till trivselträff.   Dock såg Helmuth Günther till  att vi fich korv, denna gången  hemmastekt.  Dessutom pannbiff med tillbehör. och speciell köttrik tysk korv.

Jocke Müllo spelade och sjöng nya och äldra populära lätar på sitt trivsamma sätt..

Härefter avnjöts medbragt kaffe till  kakorna..

Frågesporten var inte lätt.  Stor diskussion uppkom om Ingmar Bergmans antalr äktenskapBe (3.4 eller 5) *

 

Kvällen avslutades av ordförande med  tack till familen Günter.

 

* 5


Onsdag d. 23 maj 2018 samlades vi i fint försommarväder i Ebbamåla bruk vid Kyrkhult. Efter en stärkande fika visade Anders Randver runt på bruket och gav samtidig en intressant berättelse om Sveriges omvandling från fattigt jordbruksland med emigration i miljontal till ett  välmående industriland med stor immigration.

Ebbamåla bruk började i början av 1900 talet med gjutning av hjulaxelnav , som smordes med snigelfett, hade härefter gjort  träullsmaskiner och slutligen framställd  bilpressdetaljer till den stora Volvofabriken I grannbyn Olofström - drivet med hjälp av vattenkraften från Mörrumsån.

     Efter att bruket stängdes på 60 talet hade det varit I Törnrosasömn tills paret Randver köpte det och restaurerade  det med varsam hand.

Från Ebbamåla körde vi på små väger i vackert landskap längs Mörrumsån till Svängsta och sen Mörrum.

Efter avnjutit middag på laxrestaurangen fick vi en guidad tur längs Mörrumsån och genom laxakvariet med utställning. Imponerande att höre vad laxfisket hade betytt för samhället från 1200 talet fram till I dag.

 

Stort tack till Sten  för idé och planering av turen.


Årsmöte
lördagen d. 24 februari 2018 på Ronneby Brunn.
Efter lunch samlades vi i möteslokalen.  Kerstin Ringberg höll parentation över de medlemmar, som lämnat oss sedan förre årsmötet.  Anne Johansson från Parkinson Kalmar län ledde förhandlingarna.  
Styrelsen för 2018 har följande sammansättning:
Ordförande: Sture Karlsson
Ordinarie ledamöter: Kerstin Ringberg, Sture Ringberg, Anita Karlsson, Beate Günter, Bodil Persson och Sten Johansson.
Suppleanter: Per Buchhave och Viveka Svensson.

Agneta Karlsson avtackades efter många års styrelsesarbete.

Parkinson Blekinge har under 2017 haft drygt 180 medlemmer.

Efter förhandlingerna berättade Anne Johansson om verksamheten i Kalmar Län.
 


Tisdagen den 20 mars hade Parkinson Blekinge arrangerat en föreläsning på Ronneby Brunn. Astrid Borg från Källby och Roger Svensson från Västervik berättade om läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom. Astrid har Parkinson, hon fick sin diagnos 1997 och har lång erfarenhet både som patient och som parkinsonsjuksköterska. Roger Svensson är konsult i läkemedelsbranschen. De berättade fängslande om sina erfarenheter av sjukdomen och av olika medicinska behandlingar. Speciellt pointerade de hur viktigt det är att levodopa levodopa = (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på (ex. Madopark, Stalevo, Sinemet) ej tas vid måltid.  Minst 1/2 timme innan eller 1 timme efter.

Efter föreläsningen blev det en frågestund och därefter bjöds det på kaffe och kaka.


 

 

Onsdagen den 10 maj  2017 hade Parkinson Blekinge en trivselträff på Marinmuseum i

Karlskrona. Vi började med lunch i museets restaurang. Så följde en entimmars guidad

rundvandring bland gamla båtar och marina föremål. Vår guide var kunnig och skicklig

berättarOnsdagen den 10 maj hade Parkinson Blekinge en trivselträff på Marinmuseum i

Karlskrona. Vi började med lunch i museets restaurang. Så följde en entimmars guidad

rundvandring bland gamla båtar och marina föremål. Vår guide var kunnig och skicklig

berättare och hade nog kunnat berätta om museets alla föremål en hel dag. Efter

guidningen kunde de som så önskade fika i restaurangen. 24 medlemmar hade mött upp

till träffen.e och hade nog kunnat berätta om museets alla föremål en hel dag. Efter

guidningen kunde de som så önskade fika i restaurangen. 24 medlemmar hade mött upp

till träffen.

_____________________________________________
Den 15 mars hade Parkinson Blekinge en informationsträff på Ronneby Brunn. Vi började med lunch i matsalen och därefter förflyttade vi oss till Silver Hill, där träffen skulle vara. Föreläsare var dietisten Jeanette Falck. Hon berättade utförligt om vikten att äta rätt mat. Det är viktigt för alla men särskilt viktigt för Parkinsonsjuka. Åhörarna hade många bra frågor som alla fick bra svar. Så serverades det fika och därefter blev det sång och musik av Eva och Claes från Eringsboda. Det blev en intressant men ganska lång eftermiddag. Ca 40 personer hade mött upp till träffen.
____________________________________________
ÅRSMÖTE
Parkinson Blekinge har haft årsmöteden 18 februari på Ronneby Brunn. 20 medlemmar var närvarande.
Efter lunch samlades vi i möteslokalen. Kerstin Ringberg höll parentation över de medlemmar som lämnat oss sedan förra årsmötet.
Lisa Engström från Lund ledde årsmötesförhandlingarna.
Styrelsen för 2017 har följande sammansättning: Ordförande Sture Karlsson,
ordinarie ledamöter: Kerstin Ringberg, Sture Ringberg, Anita Karlsson, Beate Günter, Agneta Carlsson och Bodil Persson. Till ersättare valdes Per Buchhave och Sten Johansson.
Efter förhandlingarna berättade Lisa Engström om hur Parkinson Skåne arbetar. De har en länsförening och tio lokalföreningar. De har ca 1100 medlemmar medan Parkinson Blekinge har 127.
Mötet avslutades med fika.

 

 


Min sämra hälft

Torsdag den 17 mars 2016, kl. 14.00, bjöd Parkinson Blekinge in till en föreläsning på Ronneby Brunn, Silverhill.
Annica Laack berättade om sin resa med Mr P. Du kan läsa mer om henne i Parkinsonjournalen nr 4 2014. Annica har även skrivit ett antal böcker om hur det är att ha Parkinson.senast Min sämra hälft.
Efter föreläsningen bjöd föreningen på kaffe och kaka.


Årsmötet 2016 genomfört

Parkinson Blekinge hade årsmöte den 27 februari på Ronneby Brunn. Vi började med en gemensam alldeles utmärkt lunch. Därefter förflyttade vi oss till vår möteslokal. Mötet inleddes med parentation över sju sedan förra årsmötet avlidna medlemmar. Kerstin Ringberg läste så en passande dikt. Till ordförande för mötet valdes Parkinsonförbundets ordförande Bo Erixon och till sekreterare Maj-Britt Karlsson. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2015 upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades full  ansvarsfrihet för 2015. Valberedningen hade gjort ett gott arbete varför valen gick snabbt och smidigt. Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning: Ordförande Sture Karlsson, sekreterare Maj-Britt Karlsson, kassör Sture Ringberg, Medlemsansvarig Agneta Carlsson. Övriga ledamöter: Kerstin Ringberg, Beate Günter och Anita Karlsson. Ersättare: Eva Brolin och Bert-Inge Berggren. Under punkten övriga frågor informerade Sture Karlsson om att förbundet planerar utbildning av informatörer som ska informera om Parkinsons Sjukdom på t.ex.. särskilda boenden. Vidare att vi undersöker möjligheten att starta en dansgrupp för parkinsonsjuka. Vår webbmaster har meddelat att han behöver hjälp med att sköta vår hemsida. Har ni lust att informera, dansa eller göra hemsida så hör av er till någon i styrelsen.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Bo Erixon om sin bakgrund som byggnadsingenjör och som ordförande i Parkinsonförbundet. Han är även styrelsemedlem i Parkinsonfonden som varje år delar ut stora summor till forskning om Parkinsons Sjukdom.
Årsmötet avslutades med lotteri och med kaffe och kaka.

Detta under ledning av förbundsordföranden Bo Erixon

/ Sture Karlsson / ordf.

 Den 18 sept 2015 anordnade
Parkinsonförbundet
ett seminarium i Karlskrona.
" NÄR TABLETTBEHANDLINGEN SVIKTAR"

Inledning av Susanna Lindvall, Stockholm, Medlem av Parkinson Europa.

Det handlade om när tablettbehandling inte längre ger någon effekt ,eller tillräcklig effekt.

Att då tillgripa en "pumpbehandling" eller DBS behandling kan då komma i fråga .
Neurologen Nil Dizdar Linköping redde ut begreppen  och talade också blygsamt
om sin egna forskning.
vid behandling vid avancerad Parkinson.
3 personer med parkinson erfarenhet av respektive behandling
delade med sig av sina egna erfareheter !
Parkinsonsköterskan Anna-Lena Törnqvist  talade mycket kompetent  om behandlingar i Lund.
Parkinsonsköterskan Pia Forslund  talade om samma sak  i Uppsala
Paneldiskussioner med samtliga föreläsare  genomfördes och
svar på publikens frågor gavs villigt av föreläsarna !
En mycket kompetent eftermiddag !!

Kaffe och kaka serverades givetvis i Pausen.

Broschyrer tillhandahölls av Parkinson Blekinge.

/ LEA


 

 

Torsdagen den 19 oktober hade Parkinson Blekinge en informationsträff på Ronneby Brunn.  Neurologen Sara Hall från Malmö/Lund berättade om sin forskning om biomarkörer för Parkinsons sjukdom.  Biomarkörer kan användas för att tidigt kunna diagnosticera sjukdomen.  En intressant föreläsning om ett viktigt ämne, som ibland blev lite för avancerad för oss åhörare.  Den gav emellertid upphov till många frågor, som Sara Hall gav bra svar på.  Efter alla frågor blev det fika.  Ca 25 personer hade mött upp till träffen.

 

__________________________________________________________

NEURODAGEN 17-10-02 Ronneby Brunn

Överläkare Markus Svennerud inledde med nyheter inom MS, Stroke och Parkinsonbehandling

Härefter följde ett samtal mellan moderatorn Bengt Mauritzson och  Harald Wessman, VD Humana om vad som händer med den personliga assistans i framtiden.  Stora hot om nedskärrningar . Uppmaning om att diskutera det i kommande valkamp.

Erik Ståhl, Sösdala, avslutade med en gripande inspirationsföreläsning "jag njuter så länga jag varar "   - något  att tänka på för alla med kroniska sjukdomar.

Se gärna hans hemsida:       http://www.erikstahl.se/bok/

och youtube klipp:. klick på länkan för att se klippen.

TV 4


Efter tio 2012 me

d Malou v Siwers

 

Jag har i alla fall fått vakna upp, en dag till.

___________________________________________________________________

Sommargrillning med musik - Galtsjön

För underhållningen svarade Jocke Müllo och Mauritz Lindström,  det blir gitarr, saxofon och sång på temat " från Elvis till Gärdestad ".

Det blev musik som passar oss mogna ungdomar.
Så blev det frågesport med godispåse i pris till de med flest rätt