Hälsingland södra delen

 

Parkinson lokalförening Alfta/Edsbyn/Bollnäs/ Söderhamn.


Hej!

Mitt namn är Jenny Englin och jag är kontaktperson i detta område.

Om du har några frågor kan du kontakta mig på

070-295 23 55 , jennyenglin@hotmail.com


Aktviteter  2022

HEJ!

Information om nya styrelsen för lokalföreningen Södra Hälsingland.

Har ni några frågor så hör av er till Jenny 070-295 23 55. jennyenglin@hotmail.com

 Soliga Hälsningar från Parkinson lokaförening Alfta-Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn.

Gunvor Godin.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                

                                                                                                                                             

Stig Frisk, Ordförande, 

Lars Erik Häggblom, vice ordförande

070-321 39 20

070-321 99 23

Jenny Englin, kassör 070-295 23 55
Gunvor Godin, sekreterare 070-696 91 57
Karin Hansson, ledamot 070-618 64 55
   

 

 

Parkinson lokalförening Söderhamn ( För närvarande överflyttad till Alfta/Edsbyn/Bollnäs.) 


 


 Aktiviteter 2022

 

Vi har fortfarande tillträde till SUIFs pingishall i kv.VERSTÄDERNA.                                Vid ev. frågor tag kontakt med Gun Nilsson 070-604 82 10

 

Söderhamns Parkinson medlemmar har tillgång till LivsKraft Söderhamn.

LivsKraft Söderhamn har olika aktiviteter.   skargardsforeningen.se/livskraft/

Gå in på: www.livskraft.one    för att se samt anmälan av deltagande i aktivitet.

 

 

 

 

   
 Kontaktpersoner  
Gun Nilsson             gun.nilsson987@gmail.com 070-604 82 10
Rune Vandin            rune.vandin@gmail.com   072-517 93 75
                        
 
   
   
   
   
( Överflyttade till Alfta-Edsbyn-Bollnäs.)