Aktiviteter 2022


Träningsboxen Visby

Träning anpassad för Parkinsonsjuka.
För information, kontakta:

Lena Di Corsi

Tel: 0722 14 10 80
mail: lena@traningsboxenvisby.se


Vattengympa på Korpen

Torsdagar kl.18.00-19.00
Start 2022: 10 februari, kl 18.00
Avslut: 2 juni

Kostnad: 700:-/termin alternativt 75:-/gång
Anmälan för gymnastik till:Lennart Karlström
Mobil 070-935 64 51, k_golv@hotmail.com

Gymnastik Korpen Rehab

Tisdagar kl. 17.30-18.30
Start 2022: 15 februari, kl 17.30
Avslut: 31 maj
Kostnad 400:-/termin alternativt 45:-/gång
Anmälan för gymnastik till: Lennart Karlström
Mobil 070-935 64 51, k_golv@hotmail.com

Vattengympa i Slite och Hemse

Kontakta Anette Möllerström för information 

Slite Kilåkern Slite bassäng

Hemsebadet Hemse

Anmälan eller frågor för bad i Slite och Hemse:

Anette Möllerström
Tel 0498-21 81 55
mobil 073-974 03 20
mail: annettemollerstrom@hotmail.com


Brister i Parkisonvården

Socialstyrelsens första nationella utvärdering visar bland annat att fyra av tio Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök. De som har högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan landstingen. Läs hela rapporten här.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna. (pdf)


Parkinsonfonden

Om man går in på deras hemsida, så ser man att fonden tagit ett nytt initiativ för att stödja angelägen forskning. Det innebär att Parkinsonfonden i en försöksverksamhet ger givarna möjlighet att själva välja vilket forskningsprojekt de vill stödja. Kanske kan metoden ge forskarna ytterligare finansiering, så att de kan genomföra sin forskning på ett effektivare sätt.


Här kan du läsa mer om Parkinsons sjukdom. 

Välkommen till Parkinson Gotland


Årsmöte med Parkinson Gotland

Söndagen den 27 februari genomfördes äntligen ett fysiskt årsmöte i Parkinsonföreningen med tjugofemtalet medlemmar. Det skedde i Halla bygdegård. Styrelsen, med ordförande Eva Palmgren i spetsen, hade kallat till möte för att främst redovisa det gångna året men även informera något om det kommande.

Till mötesordförande för dagen valdes förre riksdagskvinnan Lilian Virgin. Under Lilians lugna och trygga ledning kunde styrelsen redovisa ett år som präglades av att många aktiviteter fått ställas in. Vissa träningsaktiviteter och arrangemang har dock kunnat genomföras. Bland annat den populära sensommarträffen som den här gången ägde rum i villa Fridhem. Ett nytt inslag bland våra aktiviteter utgjordes av anpassade vandringar i Visby innerstad guidade av Tomas Ardin med såväl humor som kunskap. Mycket uppskattat och förhoppningsvis ett återkommande arrangemang.

Även om pandemin hämmat verksamheter så har dock informationen kunnat pågå. För de som är digitala, och det är huvuddelen av föreningens medlemmar, har information av olika slag pumpats ut från såväl föreningen som Parkinsonförbundet.

Hösten 2021 blev en tung höst för styrelsen med dödsfall och sjukdomar som hämmade styrelsearbetet. Dock har vi återhämtat oss och med två nya invalda ser vi framtiden an med tillförsikt. De nya som invaldes är Lennart Karlström som ny ordförande och Christina Engman som sekreterare. Makalöst nog kunde ingen av dem närvara på grund av sjukdom. Men båda är beredda att axla sina mantlar när de tillfrisknar.

Årsmötet avslutades med stort blomkalas för avtackningar och tack för genomfört arbete. Efter att mötesordföranden Lilian Virgin klubbat av ett väl genomfört årsmöte vidtog uppskattad underhållning med Evert Jansson.
/Stig Skallak

Avgående ordf. Eva Palmgren (t.v) och vice ordf. Lisbeth Carlsson avtackas av Stig Skallak. Längst till vänster Lilian Virgin (skymd). Foto:Bertil Virgin


Parkinsonvänner vi behöver er hjälp igen!

Som ni säkert minns gick vi för en tid sedan ut med en förfrågan om det fanns någon bland er medlemmar som kunde tänka sig att ställa upp och hjälpa oss eftersom vi drabbats av sjukdomar och dödsfall i styrelsen. Och glädjande nog kan vi berätta att vår förfrågan hörsammades. Vi har nu kompetenta kandidater till såväl ordförande- som sekreterarrollerna.

Vi behöver en kassör

Men, vår utmärkte kassör har nu aviserat att han slutar på grund av en fastlandsflytt. Och det sker redan i vår. Således behöver vi under våren en ny kassör. Finns det någon där ute som kan tänka sig att ställa upp? Arbetet är inte särskilt betungande. Om Du är intresserad ring oss i styrelsen eller direkt till kassören Björn Engström 072-5235848.

Hälsningar

Styrelsen


Boxningsträning för parkinsonsjuka – ett framgångsrikt recept


Boxningsklubben Narva BK bedriver boxningsträning för parkinsonsjuka, givetvis utan hårda slag eller slag mot huvudet. Denna träning har kompletterats med kognitiva övningar och metoden har visat sig fungera bra för att sakta ned sjukdomsutvecklingen.

Nu erbjuder Narva BK möjlighet att träna i digital form. På så sätt kan man genomföra nära på tränarledd träning i hemmiljö.

Projektet stöds av Arvsfonden då det gäller framtagning av utrustning och utveckling/genomförande av passen. Av formella skäl får fonden inte stödja kostnaden för den träningsutrustning som deltagarna behöver. Narva BK har därför beslutat att finansiera denna genom att hyra ut utrustningen och då inkludera denna i träningsavgiften (900 kr/termin). Inledningsvis är denna 300 kr till 31 augusti för de femton först anmälda utöver de som tränar idag.

Är Du intresserad och vill veta mer så klicka på eller följ denna länk: https://www.narva.com/MEDIA/videorartiklar/

Hälsningar
Styrelsen


Sensommarträffen i Villa Fridhem den 29 augusti

Klicka på bilden för att öppna bildspelet. (PDF fil)


Här finns information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter till styrelsen.

Se även följande sidor:

Kontakter och information>  (Nyhetsbrev,  Parkinsonjournalen, Filmklipp om Parkinsons sjukdom. Region Gotland mm)

Aktiviteter> (Årets aktiviteter och bilder)

Arkiv> (Arkiverade handlingar och bilder)

Hör gärna av dig om du har några frågor!

 


Parkinsons Ansikte. 

Bra föreläsningar och information hittar du under 
Kontakt och info. (Klicka)


 

 

 

 

 

 


 

 

Idag är vi 105 medlemmar i Parkinson Gotland

Här kan Du anmäla dig


Remiss/Egenremiss

Ofta kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från primärvård eller via akutbesök på sjukhuset. Det finns även möjlighet att själv, utan remiss från primärvården, kontakta specialistvården genom en egenremiss (gäller inte röntgen eller provtagning).

Egenremissen ska vara skriftlig för att den ska kunna hanteras på samma sätt som övriga remisser och skickas per post till aktuell mottagning

Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå utifrån en medicinsk bedömning. Det betyder att du kan erbjudas tid till specialistmottagning alternativt hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Länk för egen remiss: https://www.gotland.se/86356
Länken är en pdf-fil som kan fyllas i på dator. Alternativt skrivs remissen ut för manuell ifyllnad och postas.

Undertecknad egenremiss skickas via brev till:  
Rehabenheten Korpen
Brömsebroväg 8 621 42 Visby


Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet.

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsvillkor. (PDF)
För mer information om försäkringen, läs under rubriken Medlemssidor / Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring,

tel: 010 - 490 09 91.
E-post:
Kundtjänst: info@unikforsakring.se
Skador: skador@unikforsakring.se


Resa utomlands?

Här är lite att tänka på om Du tänker åka utomlands.
Alla parkinsonmedlemmar har som medlem i Parkinsonförbundet en olycksfallförsäkring i Unik försäkring,

Dock kan det vara klokt att kolla upp din egen reseförsäkring. (Ingår ofta i hemförsäkringen.)

Vår medlem Stig Skallak har gjort efterforskningar som kan vara till hjälp om ni planerar att åka utomlands och vad som gäller försäkringsmässigt om man råkar ut för sjukvårdsbehov utomlands.
Läs Stigs efterforskning här: (Klicka på länken) 
Så säkerställer du att reseförsäkringen täcker även för Dig med en kronisk sjukdom.


Facebook

Facebookgrupper
Vi har lagt upp två nya Facebookgrupper för fria diskussioner. En sida för personer med
Parkinson och en för anhöriga till personer med Parkinson. Grupperna är slutna, vilket innebär att utomstående inte kan läsa vad som skrivs. Välkommen att vara med!

För personer med Parkinson: på Facebook.  (Klicka på länken)
För anhöriga: Anhöriga  (Klicka på länken)


Ska Du åka båten?

Som medlem i Parkinson Gotland
ingår Du i organisationen Funkisam.
Efter en överenskommelse mellan
Destination Gotland och Funkisam 
behöver Du inte betala boknings-
avgift om Du bokar via telefon eller
i någon av Destinations Gotlands
terminaler.
Vid bokningstillfället räcker det med
att Du uppger att Du tillhör Funkisam.


KONTAKTPERSONER / STYRELSE GOTLAND


Lennart Karlström
Ordförande

Mobil 070-935 64 51
k_golv@hotmail.com

Christina Engman
Sekreterare

Mobil: 070-968 71 37
info@knutsfjordhastar.se


Björn Engström
Kassör

Mobil: 072 523 58 48 
bjornaminne@gmail.com

 


Eva Johansson
Ledamot
Mobil: 070-277 22 91
evaeva@telia.com

 


Lisbeth Skallak
Ledamot
Mobil: 073-985 26 88
​lisbethskallak@gmail.com

Stig Skallak
Ersättare
Mobil: 070-546 08 77
stig.skallak@gmail.com
 

Tomas Ardin
Ersättare

Mobil: 070-649 10 50
tomas.ardin@gmail.com

 


Kontaktpersoner Yngre med Parkinson på Gotland


Ulf Bendelin
Mobil: 070-447 67 63


Agne Engström
Mobil: 076-851 82 84