2021
Handlingar

Handlingar från årmötet 2021

Årsmötet 2021 (PDF fil)

Årmötesprokoll 2021 (PDF fil)


Radiointervju 

Den 14 april, blev vår föreningsordförande
Eva Palmgren och vår styrelsemedlem
Tomas Ardin intervjuade.i P4 Radio Gotland.
Bland annat togs frågor om behovet av
träning/rehab och specialistvård upp.


Foto: Calle Sundström

 


2020
Handlingar

Handlingar från årsmötet 2020

Årsmötesprotokoll 2020 (PDF-fil)
Verksamhetsberättelse för 2019 ( PDF)
Verksamhetsplan för 2020 (PDF)


2019
Handlingar

Handlingar från årsmötet 2019

Årsmötesprotokoll Parkinson Gotland 2019 (PDF)
Verksamhetsberättelse för 2018 (PDF)
Verksamhetsplan för 2019 (PDF)
Rapport från årsmötet (PDF) Text: Inga-Märit Koehler

 


Världsparkinsondagen den 11 april 2019

Klicka på filen (PDF)
VärldsParkinsondagen_den_11_april.pdf


 

Studiecirklar 2019

Här finns en sammafattning av 2019 års cirkelträffar.
Studiecirklar_2019.pdf


2018

Rapport från ordförandekonferans i Lund den 12-13 maj, 2018.
Lilian Virgins rapport är här:  Rapport (pdf fil)


Studiecirklar 2018

Här finns en sammafattning av 2018 års cirkelträffar.
Studiecirklar 2018 (PDF)


2018
Handlingar

Handlingar från årmötet

Årsmötesprotokoll Parkinson Gotland 2018 (PDF)
Verksamhetsberättelse för 2017 (PDF)
Verksamhetsplan för 2018 (PDF)


Under 2018 gjorde Parkinson Gotland detta:

(Klicka på länken)
2018_gjorde_Parkinson_Gotland_detta.pdf
 

2017
Handlingar 

Handlingar från årsmötet den 25 februari:
Årsmötesprotokoll Pakinson Gotland 2017 (PDF)
Verksamhetsberättelse för 2016 (PDF)
Verksamhetsplan för 2017 (PDF)


Möten 2017 med Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämndens Samrådsgrupp

Protokoll: SON_HSN_Protokoll_2017-02-20.pdf
Protokoll: SON_HSN_Protokoll_2017-05-22.pdf
Protokoll: SON_HSN_Protokoll 2017-09-12.pdf
Protokoll: SON_HSN_Protokoll 2017-11-27.pdf


 

                                                                                                                                 

Parkinson Gotland 20 år 2017.

Under 2017 fyllde vår länsförening Parkinson Gotland 20 år.

Här är en länk till en pdf-fil där du kan läsa om föreningens historik.
"Historik Parkinson Gotland"


Studiecirklar 2017

Här finns en sammafattning av 2017 års cirkelträffar.
Studiecirklar 2017 (PDF)


2016
Handlingar

Handlingar från årsmötet den 28 februari:
Årsmötesprotokoll Pakinson Gotland 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse för 2015 (PDF)
Verksamhetsplan för 2016 (PDF)

Rapport från Parkinsonförbundets Ordförandekonferens 21 – 22 maj 2016

(PDF fil)


2015
Handlingar

Kongress 2015 maj (PDF)

Sensommarträff  i Tofta 2015-08-23 (PDF) 

Besök Anhörigcenter i Slite 2015-09-15 (PDF)

Årsmöte 2015 (PDF)

Anhörigvecka på Gotland 2015-10-08 (PDF)

 


2014
Handlingar

Årsmöte 2014-02-16 (PDF)

Informationsmöte 2014-03-25 (PDF)

Rapport från ordförandenkonferens i Hallsberg 2014-05-16/17 (PDF)

Sensommarträff 2014-08-31 (PDF)

 


 

 

 

2020
Bilder

Bilder från årsmötet den 23 februari 2020


Foto: Bertil Virgin


2019
Bilder

Bilder från årsmötet den 24 februari

Klicka på bilden. (PDF-fil)

Foto: Bertil Virgin


2019 
Bilder från Sensommarträffen den 1 september 

(Klicka på bilden. PDF-fil)

Foto: Bertil Virgin


2018
Bilder

Bilder från årsmötet den 25/2 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)

Foto: Bertil Virgin


Bilder från Världsparkinsondagen den 11 april 2018

Klicka på Mr.Parkinson. (pdf-fil)


Almedalsbiblioteket den 24 april 2018.

En öppen föreläsning av neuropsykolog Aron Sjöberg om hjärnan och det
naturliga åldrandet. "Hur kan vi själva främja vårt eget hälsosamma åldrande?"
Föreläsningen var mycket välbesökt då hörsalen i Almedalsbiblioteket var fullsatt.

I anslutning till hörsalen fanns flera verksamheter representerade med informationsmaterial:
Anhörigstöd, Minnesmottagningen, Funktionshinderenheten, Äldreenheten,
Gotlands demensförening, Gotlands Strokeförening och Parkinson Gotland.

Parkinson Gotland fick många intresserade besökare och vi fick berätta både om sjukdomen och vilka olika medlemsaktiviteter länsföreningen har.Foto: Calle Sundström


Bilder från Sensommarträffen den 2/9 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)

Foto: Bertil Virgin


 

2017
Bilder

Årsmötet 2017 26/2


VärldsParkinsondagen den 11:e april

 

I aulan på Visby lasarett samlades medlemmar, anhöriga och övriga intresserade för information om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av Parkinsonsjuka. Neurolog Sven-Erik Bysell och Parkinsonsjuksköterska Anna Bysell berättade vad riktlinjerna innehåller och vad det innebär för vården på Gotland. Riktlinjerna omfattar i princip hela vårdkedjan, från bästa möjliga förutsättningar för tidig diagnostik till lämplig behandling. Förutom läkare och parkinsonsjuksköterska behövs sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, dietist, kurator och neuropsykolog.
Socialstyrelsen har vid sin första uppföljning av riktlinjerna sett att det finns brister i vården och att vården inte är jämlik, det gäller framför allt tillgången till avancerade behandlingsmetoder men också när det gäller äldre, yngre och lågutbildade patienter. På Gotland hävdar vi oss rätt bra i jämförelse med andra län, vården är tillgänglig. Vi visar bäst resultat av alla län när det gäller årliga besök hos läkare inom specialvården för parkinsonpatienter. Inget län når än så länge upp till de rekommenderade två besöken per år. Vi har ändå en del att önska och jobba för. Vi behöver bli bättre på och öka tillgången till en sammanhängande rehabilitering på Gotland. Vi behöver upptäcka behov av behandling vid demenssjukdom, kanske med andra behandlingsformer än medicin, för att undvika att medicinerna påverkar varandra negativt. Det finns en hel del att förbättra och skriftliga styrdokument behöver tas fram och vården kan också förbättras genom ett Parkinsonregister där patienterna själva kan registrera ev. biverkningar.
Mötet avslutades med att Lena di Corsi och Björn Ewald från Träningsboxen berättade att boxning kan vara bra träningsform vid behandling av Parkinsons sjukdom. Det är en träning som man gör efter egen förmåga och som visat sig ge en positiv effekt, inte minst som balansträning.
Parkinson Gotland har nu en del att jobba med framöver och dagen var en bra början för att förstå de nya riktlinjerna.

/text: Lilian Virgin publicerat på Helagotland.se den 16/4 2017.

Bilder från VärldsParkinsondagen den 11 april
(Klicka på bilden)


Projekt Funk i 4D - Kunskapsdagar 30-31 augusti 2017

På Joda bar anordnade Region Gotland och Funkisam Gotland kunskapsdagar
för ökad tillgänglighet för alla.
Programmet innehöll allt från teater och stå upp till föreläsningar och debatter.

 

Programmet genomfördes i samarbete mellan Funk i 4 D (Allmänna arvsfonden,
Amatörteaterns riksförbund, Kulturens), Region Gotland och Funkisam Gotland.

Bilder hittar du här:

Funk i 4D (klicka)


Sensommarträffen den 3 september 2017.

Föreningens sedvanliga sensommarträff anordnades på Kökett på Hyvelgatan.
Ordförande Laila Karlsson hälsade alla medlemmar välkomna. Många hade slutit upp för att träffas och ha trevligt.

Efter en god lunch berättade Anna Erlandsson, forskare vid Uppsala Universitet,
om sitt forskningsprojekt: "Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom".
Målet med projektet är att förstå hur hjärnans stödjeceller bidrar till Parkinsons
sjukdom med en förhoppning att kunna identifiera och förbättra framtida behandlingsstrategier.
Mycket intressant projekt och flera medlemmar ställde frågor som Anna svarade på.

Därefter dracks det kaffe och lotteri och dragning. Ett dignande prisbord av
fina lotterivinster väntade på de lyckliga vinnarna.
Behållningen av lotteriförsäljningen skänktes av föreningen till Anna Erlandssons forskning.

Innan träffen avslutades berättade Laila om kommande aktiviteter, som vattengympa, gympa, boxning för Parkinsonsjuka och föreninges studiecirkel.
Och Lilian Virgin berättade om föreningens deltagande vid Funk i 4D.

Här lite bilder:


Bilder från Trill int ikull den 6 oktober.

(Klicka på bilden)


 

2016
Bilder

WEB-DESIGN
Den 12/1 höll Anna Wedin från Parkinsonförbundet en utbildning i webdesign.
Den intressanta och informativa utbildningen hölls i Arbetarrörelsens Hus i Visby.
Deltagarna fick lära sig hur vår lokala hemsida, under Parkinsonförbundet Gotland, fungerar och hur den kan redigeras. Deltog gjorde: Laila Karlsson, Lilian Virgin, Inga-Märit Koehler, Sten Andersson, Eva Palmgren och Carl-Ove Sundström.
(Klicka på bilden)


Årsmötet den 28 februari

Parkinson Gotlands årsmöte hölls söndagen den 28 februari  i Melonens kvarterslokal.
Det avhölls årsmötesförhandlngar och föreningen bjöd på smörgåstårta, dryck samt kaffe och kaka. Det var Lotterier med fina vinster och Lennart & Göte stod för sång och musik.
(Klicka på bilden)


Foto: Eva Palmgren


Vattengympan 2016

(Klicka på bilderna)


Foto: Åsa Petterson och Calle Sundström

Regissör: Åsa Pettersson
Manus: Åsa Pettersson
Musikval: Åsa Pettersson
Stuntinstructor: Åsa Pettersson

 


Bilder från Studiecirkel 2016

(Klicka på bilderna)


Foto: Calle Sundström och Stig Skallak

 

Bifogar även en sammanfattning av cirkelträffarna.

Sudiecirkeln 2016 (PDF)


Världs Parkinsondagen den 11:e april

(Klicka på bilden)

 


NYP –Nätverket för yngre i yrkesverksam ålder med Parkinson

(Klicka på logon) 


Foto Eva Palmgren


Bilder från Ordförandekonferns 2016 i Stockholm (PDF)


Parkinsonträffen hemma hos Laila den 6 juli

Laila Karlsson inbjöd alla Parkinsonmedlemmar till träff hemma hos sig i Bro.
Många medlemmar anslöt till träffen och med stort hjärterum fanns även stjärterum på
Lailas veranda. Där bjöd Laila på suveränt god "kaipsuppe u saffranspannkake"
Representanter från Parkinsonförbundet deltog.
Neurologen Sven Pålhagen och generalsekreteraren i Parkinsonförbundet Inger Lundgren berättade om de nationella riktlinjer som har framarbetats för Parkinsonsjuka. Riktlinjerna ger press på landstingen (region Gotland)  för att ge kvalitativ vård till alla vårdtagare över hela landet.

Bojan Larsson läste, till medlemmarnas förtjusning, ur sin diktsamling "Gardskaupe u andre diktar" om "Tråskdag 1950". Helt underbart.
Träffen avslutades med allsång där det sjöngs Gotländska visor.

Bilder från Parkinsonträffen den 6 juli  (PDF)


Foto. Bertil Virgin


"Trill int ikull" den 7 oktober.

Den 7 oktober medverkade vi från Parkinson Gotland vid Regionens kampanj "Trill int i Kull"
på Rådhusets ljusgård på Visborgsområdet. Det var olika program och det fanns tips och råd

Parkinson Gotland var där hela dagen och representerades av Laila Karlsson och Lilian Virgin.
(Klicka på bilden)
.
Foto. Bertil Virgin


 

2015
Bilder

Årsmöte 2015-02-22 

Sensommarträff 2015 (PDF)            Anhörigvecka 2015 (PDF) Foto: Bertil Virgin

 


2014
Bilder

Årsmöte 2014-02-16 (PDF)

 

Deltagare på Informationskväll i aulan på Visby lasarett den 25 mars 2014.

 

Sensommarträff på Pensionat Björklunda i Burgsvik den 31 augusti 2014. (PDF)
Foto: Bertil Virgin