Kontakter och Information

För att kunna läsa ett pdf-dokument behövs programvara på din dator, t ex Adobe Reader . Det är en kostnadsfri programvara som du kan ladda ner från Adobe. 


Parkinsonjournalen.

Här är en länk till Pakinsonjouranlens utgåvor.

Klicka på "Parkinsonjournalen


NEUROMOTTAGNINGEN VISBY (PDF)
 

I PDF filen ovan finns information om Neuromottagningen i Visby.
Uppdaterad 2019-10-17


Broschyr angående kurator (PDF fil)

Via Funkisam har föreningen fått en broschyr från Region Gotland
som förklarar vad en kurator kan hjälpa till med för våra medlemmar
och anhöriga..


Anhörigstöd - avlösning.

Enligt socialtjänstlagen är kommunerna sedan 2009 skyldiga att erbjuda stöd och underlätta för anhöriga – något som tre av fyra anhöriga inte känner till. Två av tre anhöriga vet inte heller vem man ska kontakta inom sjukvård eller socialtjänst om man behöver råd och stöd.

Region Gotland har på sin websida http://www.gotland.se/anhorigstod
information om vad som erbjuds här på Gotland.

Avlösning i hemmet är kostnadsfri upp till 10 timmar per månad.
Kontakta Regionens Mottagningsteam för mer information avlösning i hemmet.

Telefontid måndag-fredag kl. 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se


Följande länk ger information om
Region Gotlands Rehabverksamhet:
http://www.gotland.se/habrehab 

Denna länk ger information om egenremiss:
http://www.gotland.se/85620


Parkinsonförbundet finns också på FaceBook.

Parkinsonmottagningen på Karolinska Huddinge har tillsammans med psykologer på Karolinska Institutet och Internetpsykiatrienheten därför tagit fram en ny Internetbaserad behandling speciellt anpassad för parkinsondrabbade.

Du kan läsa mer på följande länk:
http://www.patrikstudien.se/


Riktlinjer för fysioterapi

Fysioterapeuterna har tagit fram riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom.
Nu påbörjas arbetet med att sprida och implementera riktlinjerna, samt öka kunskapen om fysioterapi vid Parkinsons sjukdom genom artiklar, föreläsningar och workshops. Intentionen är att riktlinjerna ska användas av fysioterapeuter i det dagliga arbetet i mötet med personer med Parkinsons sjukdom. Läs mer på Fysioterapeuternas webbplats

Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom (pdf)


Mekanismerna bakom känselförlust vid Parkinsons sjukdom.

Länk till publikation av Karolinska institutet. (Klicka)


200 år med Parkinsons sjukdom

Det har gått 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson som förste medicinaren i världen beskrev det neurologiska tillstånd som i dag benämns Parkinsons sjukdom. Professorn och överläkaren Johan Lökk berättar sjukdomens historia och försöken att behandla den.

Här är länken till:

Läkartidningen.se


NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.
Nka startade sin verksamhet i januari 2008. Arbetet sker på uppdrag av Socialstyrelsen och Socialdepartementet.
Här är en länk till deras hemsida: http://www.anhoriga.se/
och här är Nka:s folder "Snabba fakta om 1,3 miljoner anhöriga" (pdf fil)


Parkinsonpoden 


(klicka på bilden)

 

Lyssna här på flera intressanta
intervjuer som har anknytning till
Parkinsons sjukdom.
En podd som handlar om det mesta
som rör Parkinsons sjukdom; aktuell
forskning, hur det är att leva med
Parkinson och olika patientberättelser.


 

Livet med Parkinson

Sömnstörningar

Apati och depression

Kognitiva förändringar

Störd impulskontroll

Fatigue


Se filmen från danslägret i somras!

Boktips

Liv med Parkinson, del 3

Korrekt diagnos, behandling och vård

Det här är den tredje och sista delen i EPDAs informationskampanj ”Liv med Parkinson.”

I boken presenteras de utmaningar som parkinsonsjuka måste hantera i det dagliga livet – men det erbjuds också flera lösningar.
Här finns flera checklistor som kan användas inför läkarbesök eller vid konsultationer med sjukvårdsteamet och flera artiklar som ger råd om hur man förebygger och handskas med parkinsonsymtom. Dessutom finns råd om var man kan finna mer information om sjukdomen och mycket annat.
   Ladda ner "Liv med Parkinson" som pdf-fil

 

 Mitt liv med Parkinson

14 parkinsonsjuka berättar
"Vi har haft våra diagnoser olika lång tid och har haft otroligt olika erfarenheter av sjukdomen. På det sättet  har vi kunnat lära mycket av varandra. Så småningom  kom vi fram till att vi ville dokumentera våra  erfarenheter."
Deltagarna har träffats regelbundet i samtalsgrupper under ett år och har själva skrivit sina berättelser. De har sammanställts av Ingrid Olausson, författare och j ournalist och själv parkinsonsjuk.
Läs boken här på skärmen eller ladda ner "Mitt liv med  Parkinson"  som pdf.
 

 

 

 


Fler boktips hittar du här:

Boktips (Klicka här)


 

Hjälpmedel. Vad finns det?

Klicka här för mer information.