Välkommen till lokalföreningen Parkinson Halmstad

 

Ordförande 
Caroline Rowland.  076 243 31 99

Kassör
Anders Johansson  070 523 70 44

Sekreterare
Marian Johansson   073 511 77 78