» Styrelsen

 


 

 

Kontakta oss

Postadress:

Lokalföreningen Parkinson Värnamo

c/o Lars-Evert Jonsson

Lärlingsgatan 7

331 52 Värnamo

 

Telefon:

070 - 325 83 10

 


 
Organisationsnummer:802437-7882

 


 

Lokalföreningen

Parkinson Värnamo - Gnosjö

 

 

Föreningen bildades 2007-08-21 som en ideell förening.

Tidigare fungerade föreningen som en studiegrupp, med möten 1 gång/månaden.

Föreningen har under åren haft  en del möten och sammankomster tillsammans med föreningen i Gislaved.

 


 

'Dans för dig med parkinson' i Värnamo

 

Kulturskolan i Värnamo, start: torsdag 24 februari kl.10.45-11:45
anmälan: kulturskolan@varnamo.se, 0370-37 73 32

Läs mer om 'Dans för dig med parkinson' här och här!

 

Välkomna!

 


 

Värnamosjukhusets Parkinsonteam presenterades

Torsdagen den 4 april 2019 hade sjukhusledningen för geriatrikkliniken tillsammans med Parkinsonförbundets lokalförening i Värnamo bjudit in till en informationskväll i sjukhusets aula. Kvällens tema var ”tillsammans är man mindre ensam”. Med ny kunskap, inspiration och motivation av läkare, sjukgymnast, logoped och personer som själva har erfarenhet av  Parkinsons sjukdom kan man få ett bra liv trots sjukdomen. Närmare ett åttiotal åhörare hade bänkat sig i aulan.

Verksamhetschefen för medicin och geriatrikkliniken, dit Parkinson patienterna ingår, Magnus Cernerud inledde med att berätta och informera hur avdelningen är organiserad och vilka specialiteter som ingår i det som kallas Parkinsonteam. Arbetsmålen var att följa de nya nationella riktlinjerna så att varje patient skall känna att de får en god vård för att må bra hela livet med sjukdomen.

Från regionen kom områdeschefen för rehabilitetsenheten, Annika Löfstedt och redogjorde för regionens övergripande mål med behandling av Parkinsonsjuka och hon betonade vikten av att behandlingen blir så lika som möjligt inom regionen. Logoped Hanna Bramdom och fysioterapeut Anna Fjällström, två av de specialister som ingår i ett Parkinsonteam gav ingående information vad respektive område kunde bistå med som kan läka eller lindra besvär inom sina områden. Ordföranden, Ingemar Karlsson, i Parkinson-förbundets länsförening redogjorde för länsföreningens som Värnamos lokalförenings mål och verksamhet.

Efter en paus med fika och mingel föreläste docent Sven Pålhagen, andre vice ordföranden i Parkinsonförbundet, utifrån rubriken ”Aktivt liv med Parkinson” .
Docent Pålhagen, som varit med centralt i gruppen som tagit fram de nu beslutade nationella riktlinjerna för behandling av Parkinson sjuka. Han underströk hur viktigt det är att behandlingen blir lika oavsett var man bor. Samtidigt omtalande han att det finns en del att arbeta med inom regionen för att just nå de nya målen även om Värnamo utsetts till landets bästa mellansjukhus 2018, vilket han gratulerade sjukhuset till.

Före den avslutade paneldebatten fick åhörarna själva vara med och agera när Ida-Klara Johansson och Katarzina Filipowicz visade hur ”Dans för dig med parkinson”, som den utförs på kulturhuset Spira i Jönköping, Med enkla rörelser och musik ger dansen mycket rörelseglädje och social gemenskap. De båda danspedagogerna betonade vikten av att hela tiden hålla sig i rörelse.
I Jönköpings län finns ’Dans för dig med parkinson’ i dag i Nässjö, Jönköping och Värnamo.

Parkinsons lokalförening i Värnamo, med ordförande Lars-Evert Jonsson som moderator tackades för ett bra arbete.

 


sidan uppdaterad 20211110, LvP

 


Genom Värnamo rinner ån Lagan lugnt och inspirerar till en stunds avkoppling.

 


 

Övriga lokalföreningar

»Jönköping

»Höglandet

»Gislaved