Vården i Jönköpings län

 

Det finns tre sjukvårdsområden i Jönköpings län

 

Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska sjukvårdsområden.

  • Höglandets sjukvårdsområde omfattar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommun.
  • Jönköpings sjukvårdsområde omfattar Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun.
  • Värnamo sjukvårdsområde omfattar Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommun.

 


Landstingets vårdnivåer och rekomendationer vid

Parkinsons sjukdom

Med hänsyn till sjukdomsfrekvens är det svårt för läkare i primärvård att erhålla tillräcklig erfarenhet av handläggningen. Med hänsyn till detta finns en överenskommelse mellan representanter för neurologi, invärtesmedicin, geriatrik och primärvård om följande riktlinjer:

  • fastställande av diagnos och inledande av behandling bör ske via remittering till länets specialistmottagningar för Parkinsonpatienter:
  • för yngre patienter till neurologmottagningen Länssjukhuset Ryhov.
  • för patienter över 65 år företrädesvis till någon av de geriatriska mottagningarna i länet.
  • i de fall där behandlingen måste ske som en del av ett helhetsomhändertagande bör detta ske i samråd med primärvården.

Läs mer om Parkinsons sjukdom


 

Hänvisningar och kontaktpersoner

Neurologiska mottagningen, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Tfn: 036-32 20 19.

Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Tfn 036-32 25 55. Ansvarig överläkare: Örjan Skogar.

Geriatriska kliniken, Höglandssjukhuset, 571 91 Nässjö. Tfn: 0380-55 30 30. Ansvarig överläkare: Leif Andreasson

Geriatriska kliniken, Värnamo sjukhus, 331 85 Värnamo. Tfn: 0370-69 76 60 alt 69 76 70. Ansvarig överläkare: David Karlsson

 

Parkinsonsjuksköterskor

Neurologen , Länssjukhuset Ryhov. Tfn: 036-32 20 20

Yvonne Elardt, Höglandssjukhuset Nässjö. Tfn: 0380-53 60 00.

Anita Flygare, Värnamo sjukhus. Tfn: 0370-69 76 70

 

Apotekare Maria Enghag, Sjukhusapoteket Värnamo. Mail: maria.enghag@apoteket.se

 


 

Fysisk träning och sjukgymnastik

Det är viktigt att hålla sig aktiv och i rörelse med en sjukdom som Parkinson och detta blir så mycket lättare att utföra om det samtidigt är lustfyllt och roligt. Gruppverksamheten kan därför vara något som ytterligare motiverar till aktivitet, men alla får hitta sina sätt att hålla sig aktiva på, efter förutsättningar, behov och vilja. Sjukgymnast kan erbjuda och hjälpa var och en till ett aktivt liv med Parkinsons sjukdom.

Riktlinjer för sjukgymnastik vid Parkinson


Funktionsnedsättning och hjälpmedel

Läs om olika  funktionsnedsättningar och vilket stöd Landstinget i Jönköpings län erbjuder. Här finns även information till personal som kommer i kontakt med frågor som berör funktionsnedsättningar, till exempel regler, rättigheter och policydokument.
En funktionsnedsättning beror på en skada eller sjukdom som är medfödd eller som har tillkommit senare i livet. Den kan vara kroppslig, psykisk eller begåvningsmässig. För en person med funktionsnedsättning uppstår funktionshindret i mötet med omgivningen. På så sätt är det omgivningen som avgör hur hindrande funktionsnedsättningen blir.
Läs mer!


 

Om man inte är nöjd med vården

I Jönköpings län finns det flera sätt att påtala missförhållanden, oprofessionellt bemötande i vården, felaktiga bedömningar etc.

»Läs mer här om dina rättigheter om du inte är nöjd

Man kan ibland ha rätt till en sk second opinion, dvs en andra oberoende bedömning av en läkare. Gäller bla om man har en sjukdom i nervsystemet.


 


Landstinget i Jönköpings län

Information om »Parkinsons sjukdom på 1177.se

»Informationsbroschyr om Parkinson
Till dig som fått diagnosen Parkinsons sjukdom


 

 

Med Mina vårdkontakter kan du kontakta vården och Folktandvården via Internet, för att bland annat beställa tid, av- och omboka tid för besök, förnya recept och hjälpmedel.
 

 »Vårdcentraler och sjukhus i länet

»Rättigheter i vården

»Information för anhöriga

 »Sjukvårdsrådgivning på webb och telefon


 

 Parkinsonteamet Värnamo sjukhus
Från vänster
Arbetsterapeut Elsebeth Stacke
Parkinsonsköterska Anita Flygare
Sjukgymnast  Lena Sandahl
Undersköterska Kristina Lilja
I teamet ingår också läkarna David Karlsson och Lena LindbergOm du som patient eller närstående inte är nöjd med vården eller med bemötandet från vårdpersonal har du rätt att klaga. Det finns olika instanser du kan vända dig till.

»Klagomål på vården

 


»Rehabilitering

Efter diagnosen följer ofta en omtumlande fas under vilken många kan vara i behov av stödkontakt (exempelvis kurator på neurologisk klinik eller i primärvården). Efter att den som fått sjukdomen ”kommit på fötter” kan det bli aktuellt med den första rehabiliteringsinsatsen.
 
»Rehabval

»Information om neurologisk rehabilitering 

Jönköping, Kalmar och Östergötlands, län ingår i
»Sydöstra sjukvårdsregionen