Västerviksföreningen

Lokal: Hallströmsgatan 55 i Västervik

Ordf. Katarina Vernersson, 

ake.vernersson@telia.com

Tel: 0705-15 36 49

 

 

För mer information om

våra aktiviteter gå in på

vår lokala hemsida