Användbara telefonnummer och hemsidor

Forum Funktionshinder Rådgivningen tel. 08 - 123 350 10  www.handikapupplysningen.se

Apotekets Kundcentrum ger rådgivning om läkemedel dygnet runt tel. 0771 - 450 450 www.apoteket.se

Hjälpmedelsinstitutet tel. 08-620 17 00 www.hi.se är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning

Parkinson Förbundet tel. 08-611 93 31  www.parkinsonförbundet.se

Sjukvårdsrådgivningen tel.1177 www.1177.se ger kunskap och information om hälsa och sjukvård. Där kan skaffa ett personligt konto så att du kan förnya dina recept utan att sitta i telefonkö till läkaren.

Försäkringskassan www.fk.se

Västra Götalansregionen finns på www.vgregion.se

Anhöriga

Ger du stöd till någon, då vill vi gärna hjälpa dig. I anhörigstödet kan du delta i  anhöriggrupper, samtalsgrupper, informationsträffar/föreläsningar, träffpunkter,  aktiviteter, studiecirklar och besöksverksamhet. Det finns någon att samtala med  för råd och stöd, enskilt eller i grupp. Här hittar du information, kan delta i  föreläsningar eller utbildningar.
Uddevalla: Besök oss gärna på Österled 2, Rosenhäll. Du kan också nå oss via  kommunens vxl 0522-69 60 00
Vänersborg: anhörigsamordnare 0521-72 20 34, 0730 - 51 18 88
mejl: ann-christine.karlsson@vanersborg.se     
Trollhättan: Anette Westerlind 0520-49 52 35. anette.westerlind@trollhattan.se
Lysekil: kommunens vxl 0523-61 30 00
Mellerud: 0530-18223, 070-843 56 17 mejl: jane.hedberg@mellerud.se