Rehabilitering och bidrag.

Information finns att läsa och svar på eventuella frågor angående rehabilitering och bidrag klicka på nedanstående länk:
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Rehabiliteringsvistelser/

Hjälp till tänderna

From 1 jan 2013 finns ett tandvårdsbidrag på 600:- per halvår till Parkinsonsjuka, för förebyggande tandvård.

Begär ett intyg av din läkare, ta med till tandläkaren eller tandhygienist och säg till att du vill använda bidraget, så sköter dom kontakterna med Försäkringskassan.

Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

Anhöriga

Ger du stöd till någon, då vill vi gärna hjälpa dig. I anhörigstödet kan du delta i  anhöriggrupper, samtalsgrupper, informatonsträffar/föreläsningar, träffpukter,  aktiviteter, studiecirklar och besöksverksamhet. Det finns någon att samtala med  för råd och stöd, enskilt eller i grupp. Här hittar du information, kan delta i  föreläsningar eller utbildningar.

Uddevalla: Besök oss gärna på Österled 2, Rosenhäll. Du kan också nå oss via  kommunens vxl 0522-69 60 00

Vänersborg: anhörigsamordnare 0521-72 20 34, 0730 - 51 18 88
mejl: ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Trollhättan: Anette Westerlind 0520-49 52 35. anette.westerlind@trollhattan.se

Lysekil: kommunens vxl 0523-61 30 00

Mellerud: 0530-18223, 070-843 56 17 mejl: jane.hedberg@mellerud.se