Parkinsonföreningen Norra Sörmland har sitt säte i Eskilstuna

Styrelse

Leif Linnskog, ordförande
e-post leif.linnskog@telia.com
tel 070-5602433

Birgitta Hellfors, kassör

Åsa Hejneman, sekreterare, webredaktör
norrasormland@parkinsonforbundet.se

Kerstin Rengman Holmström, ledamot
Maud Ovelius, ledamot
 

Ingrid Seijboldt, revisor, tel 0762-544700

Sven Carlsson, revisor, tel 070-5571798

 


Tisdagen den 12 april höll PNS möte på Brunnsta Värdshus.

Ett 20-tal personer hade visat sitt intresse och kommit. Ordförande Leif Linnskog hälsade alla välkomna.

Första delen av mötet fick vi ta del av hur Neurorehab teamet arbetar och vilka kategorier som tjänstgör där, samt tips och råd om träning och hjälpmedel. Föreläsare var Ulla Henell som också svarade på frågor från deltagarna.

Därefter fikapaus med kaffe/te och smörgås. Andra delen av mötet fick vi genom Lena Åkerlund veta hur Brottsofferjouren arbetar och vilka som kan få hjälp och stöd av dem. Därpå följde en frågestund. Ordföranden avslutade mötet.

Välkommen till Parkinson Norra Sörmland 

Aktiviteter


MjukisGympa vt 2022 genom Korpen, Eskilstuna

Korpen erbjuder två olika Gympa-aktiviteter: MjukisGympa och CirkelGympa.

  • MjukisGympa anpassad för Parkinson-sjuka.

Skonsam gymnastik som till stor del genomförs sittande. Arbetar igenom kroppens muskler på ett effektivt sätt. Varje deltagare kan anpassa de egna rörelserna för att uppnå större eller mindre belastning.

 


Gympa-ledare: Ronja Sundholm, gymnastikinstruktör, 073 – 635 51 78, aquamoves_@hotmail.com (obs. underscore)

  • Dag och tid: tisdagar kl 10.30 med början 22 februari 2022
  • Plats/Lokal: Korpens lokaler i Vilsta (samma lokal som tidigare)
  • Antal gymnastikpass: 14 pass à 45 minuter per termin
  • Antal deltagare: Minst 8, högst 16 deltagare 

Avgift: 800 kr per person och terminEkonomiskt stöd: Parkinson-sjuka får stöd från Parkinson Norra Sörmland med 400 kr/termin och betalar således själva 400 kr/termin. Anhöriga får stöd från Parkinson Norra Sörmland med 100 kr/ termin och betalar således själva 700 kr/ termin.

Betalning: Betalning kan göras med de flesta betal- och kreditkort eller genom Swish vid träningslokalen i Vilsta.


FMT-Funktionsinriktad musikterapi

Musikterapi FMT-modellen

I mars månad 2022, är det möjligt att söka musikterapi enligt FMT-modellen igen i både Eskilstuna och Strängnäs/Mariefred.

FMT Behandlingscenter i Eskilstuna AB är en privat vårdgivare och arbetar på uppdrag av Region Sörmland. Högkostnadsskyddet gäller för besök till Musikterapi, FMT-funktionsinriktad musikterapi individuell behandling och MRR-musikgympa rörelse och röst, grupprehabilitering.

FMT och MRR gäller för följande diagnosgrupper:
*Parkinsons sjukdom
*Stroke
*NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar alla åldrar *Utmattningssyndrom
*Långvarig smärta.

"Du kan söka oss med eller utan remiss.
Ring eller maila
Högkostnadsskyddet gäller.
Patientavgift: 19 år - 85 år 200 kr, Barn 0–19 år 0 kr, 85 år o uppåt – 0 kr

Du som vill komma på FMT-rehabilitering  ring 016-13 34 00 och boka.


Vänliga Hälsningar Maggan och Karina

FMT Behandlingscenter AB
Västra Storgatan 18
633 42 Eskilstuna
016-13 34 00, 070-546 6010, 070-597 7085


Maggan Ericsson maggan@fmtbehandlingscenter.se     
Karina Larsson karina@fmtbehandlingscenter.se


FMT-Funktionsinriktad musikterapi


FMT är en individuell behandling där man använder musiken som hjälpmedel för att på ett roligt och motiverande sätt utveckla bl.a samverkan, balans, kroppshållning, liksidighet, avläsningsförmåga, ögonrörelser, koordination, andningskoordination, helhetskoordination.


 

 

Information


Inför läkarbesöket

Här finns tips på olika checklistor att fylla i för de som önskar så att man kan förbereda sej inför läkarbesöket/samtalet

Till dokumenten: >


Länkar


Årsmöte 8/2 2022

Dokumenten från årsmötet:

Dagordning
Resultaträkning
Balansräkning
Verksamhetsberättelse 2021
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan
Budget 2022


Tisdagen 8 februari höll Parkinson Norra Södermanland årsmöte på Brunnsta Värdshus. Ett tjugotal personer hade hörsammat inbjudan. Ordförande Leif Linnskog hälsade väl- komna och öppnade mötet. Därefter följdes traditionell dag- ordning. Genomgång av vad som har hänt under det gångna året och verksamhetsplan för innevarande år. Mötet avslutades.

Ingrid Appelblom,som varit sekreterare, avtackades efter för- tjänstfullt arbete, med en tulpanbukett och applåder. Därefter bjöds på lyxig smörgåstårta med lax och räkor samt bords- vatten eller lättöl. Som dessert serverades kaffe eller te och chokladmums under allmänt prat och skratt. Efter årsmötet hölls ett konstituerande möte.