Parkinson Båstad har gått samman med Ängelholm.
Nytt namn: Parkinson Ängelholm-Båstad.

Se länk :

http://www.parkinsonforbundet.se/meny2/L%E4nsf%F6reningar/Sk%E5ne/%C4ngelholm.html

 

 

webbredaktör: Kerstin Phillips
senast ändrad:2020-04-22


 

Parkinsonföreningen i Båstad har ett 40-tal medlemmar. Föreningen bildades 3 mars 2004 och har sedan dess varit en aktiv förening med 10-12 träffar/år. Vi samarbetar med Båstad kommun - anhörig- och frivilligverksamheten samt Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.
Vi försöker att vid varje träff inbjuda extern medverkande och försöker på alla sätt nå ut med information om vår verksamhet.
ALLA intresserade är välkomna att delta i våra träffar!
 

Kalendarium  

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Styrelse 2019

Ordförande: Göran Kjellerstedt  tel: 0431-729 35,
                      mobil: 0706-50 88 51 kjellerstedt@bjarenet.com

Vice ordförande:  Bertil Paulsson tel: 0431- 36 60 44
                               mobil: 0705-19 06 32

Kassör:  Sture Fridén tel.0707- 40 60 17 stu.balg@tele2.se  eller stu.balgsf@gmail.com

Sekreterare : Lydia De Roy tel:0431-036 60 44
                       mobil: 0705- 19 06 32 aleidaderooy@telia.com

Medlemmar: Marianne Nilsson tel: 0431- 36 18 21
                      Gunilla och Jan Johnsson tel: 0431- 31 17 37
                      mobil:0703-79 34 81