Kontaktpersoner i lokalföreningarna

 

Eslöv

Ordförande Karin Larsson  0768-44 31 04, karinlarsson.sonarp@telia.com
 

Helsingborg

Ordförande Bengt Rosenborg, bengtrosenborg40@gmail.com
 

Hässleholm

Ordförande Eva Persson 0734 22 23 76 hej.evap@gmail.com
 

Kristianstad

Ordförande Maraianne Persson Nilsson 0738- 53 50 11, marianne59nilsson@gmail.com

 

 

Landskrona

Ordförande Hasse Anderberg 0708-700 708, hasse@parkinsonskane.se
 

Lund

Ordförande Mats Lindstrand 070 550 75 25, mlindstrand49@gmail.com
 

Malmö

Ordförande Stig Åström 072-222 15 14, stigastrom@yahoo.com
 

Sydöst

Ordförande Birthe Thomsen 0763- 14 52 75, birtes1@hotmail.com

 

Ängelholm/Båstad

Ordförande Nils-Göran Nilsson 042-591 01, nils-goran.nilsson@bvforlag.se