Styrelse
Parkinson Skåne Länsförening

 

 

  Monica Vikingsson

   Orförande

 

 

 

    tel: 0707-453950
    e-post: monica@parkinsonskane.se

  


Hasse Anderberg

Vice orförande
 

tel: 0708-700 708
e-post: hasse@parkinsonskane.se

 

 


Marie Sjöberg

Kassör

 

e-post:


   Thomas Winberg

   Ledamot

 

   tel: 0703-21 75 20

   e-post: thomas@parkinsonskane.se

 


 

Sven Palmér

Ledamot

 

e-post:


Bertil Palm

Ledamot

 

e-post: 

  Kontakta oss

Tyvärr är vårt kansli obemannat.

Du kan alltid kontakta oss i styrelsen, se ansvarsområden och kontaktuppgifter till vänster

 

Postadress:
Parkinson Skåne, Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund

 

Hemsida:

www.parkinsonforbundet.se/skane

Föreningens stadgar