Årsmötet 20 feb 2022

Ordförande skriver
Hej alla
Då är vi i gång med fulla aktiviteter igen, efter några år med Covid och virus av olika slag. Årsmötet som var det första riktiga livemötet på länge. Några förändringar i styrelsen, vår Kassör har flyttat till Östergötland, och mycket tragiskt förlorade vi en ledamot som avlidit.
Till nya ledamöter i styrelsen valdes, Ragnhild Granholm, Leif Hellgren och Lena Peterson. Vi hälsar de nya varmt välkomna och ser fram emot detta nya år.
Hela styrelsen och jag med den har nu siktet inställt framåt. Mycket kommer att hända i år och vi har redan hunnit med Internationella Parkinsondagen som vi höll den 10 april på Aspö gård i Skövde. Två intressanta föreläsningar om Parkinson och hur man upplever sina första steg efter att man fått diagnos Parkinson. Cecilia Quick och Anders Stålhammar var de som berättade för oss. En minimässa med utställningar om våra aktiviteter i Parkinson Skaraborg hade vi också, där fick vi bland annat möta och höra om, boxningsträning, vattengympan och bowling i Parkinsonanda. Fysioterapin från Skövde var också närvarande och redogjorde för sin verksamhet.
Den 11 april var Gull-Britt o jag i Vara på seniorcenter för att informera om Parkinsons sjukdom och vår förening i Skaraborg. Vi är nu flera i styrelsen och föreningen som reser runt i länet och informerar både sjukhus och äldre boendepersonal bland annat om vad Parkinson är och hur det är att leva med denna diagnos.
Nu framöver har vi att se fram emot flera träffar och utfärder, nästa gång ses vi i maj närmare bestämt den 20 maj kl 10,30 på Åsle Tå utanför Falköping
I augusti 20 eller 21 blir det utfärd med buss och guidning, Åsunden runt väl bekant för alla som läst om Gårdarna runt sjön. Bussen har lift och vi alla kommer lätt på och av, även med rullstolar och rullatorer.
I oktober den 22 blir det Lerbäcks teater med mordgåta som vi får vara med och avslöja mördaren i. Enastående trerätters middag, serveras vid borden av skådespelarna. Även denna resa är med buss för alla, och som hämtar upp i Skara, Skövde och Mariestad på vägen till Lerbäck. Mer information om denna resa, och övriga kan ni se och läsa om längre fram i detta brev.
Med vänlig hälsning
Sören Hovler

 

 

Parkinson Skaraborg bjöd i Tolsjö bygdegård den 4 december 2021 på ett traditionsenligt julbord. Drygt 60 medlemmar mötte upp för att låta sig väl smaka av det dignande julbordet. 

Ordföranden Sören Hovler startade med att hälsa alla välkomna och påminde om att detta var föreningens trettioförsta år. På grund av pandemin missade vi 30 årsfirandet förra året. Därför får vi smaka på ett större julbord i år. Lite festligare så att säga.

Vidare vände han sig till medlemmen Lennart Johansson, som varit med från starten av förningen, och tackade honom för allt han gjort med en liten present. Föreningens nuvarande kassör Bengt Bengtsson fick också en present för sitt arbete i föreningen eftersom han skall flytta från bygden i en nära framtid.

Därefter hälsades alla välkomna till bords.

Efter måltiden deklamerade Ragnhild Granholm från Skövde ett tack till Gull-Britt Hovler för allt arbete hon lägger ned för dem på vattengympan och överlämnade en present till henne.

Sedan bad kassören styrelsen att komma fram till podiet för att överlämna ett diplom och en tenntallrik jämte blommor till Gull-Britt Hovler. Styrelsen meddelade att man beslutat utnämna Gull-Brott Hovler till hedersmedlem livet ut, för allt det oavlönade arbete hon lägger ner på att leda vattengympa 3 gånger i veckan under elva terminer. Detta till ett program hon själv utvecklat. Hon är också en eldsjäl och glädjespridare vid föreningens medlemsmöten.

Gull-Britt är verkligen väl värd denna utmärkelse.

Därefter fortsatte samvaron runt borden innan trubaduren Thomas Landahl äntrade scenen och sjöng flera trevliga låtar till gitarr, många skrivna av Mats Ljung, samt berättade några historier. Vi fick bland annat höra Fergusonvisan, White Christmas, Fritjof Anderssons polka, med flera.

När applåderna efter trubadurens framträdande upphörde startade en lotteridragning av alla vinster som skänkts till julklappsbordet. Sedan var det dags att åka hem nöjda och lite tyngre på grund av den goda julmaten som serverats oss.

God Jul och Gott Nytt År!


 

JULBORDET 4 december 2021

Vi bjuder in till vårt extra stora julbord som i år kommer att vara i
Tolsjö Bygdegård
(vägen mot Läckö strax norr om Lidköping.)
Stora julbordet dukas upp med allt vad där tillhör. Julmust o kaffe ingår.
Underhållning med sång o musik.
Som brukligt tar vi med paket o skänker till vårt interna jullotteri.
______________________________________________________________
När: Lördagen den 4/12 kl. 13.00
Priset: 200: - kr per person.   Swisha gärna på nr 123 531 0974 eller kontant när ni kommer.
Anmälan: senast den 25/11 till:
Christina SMS eller tel: 073-371 59 46
Jan-Olof SMS eller tel: 070-595 96 75
Sören SMS eller tel: 070-264 64 39
Till vårt julbord kommer vi att uppmärksamma Parkinson Skaraborgs 30 års jubileum.
Utdelning av utmärkelse
Dragning i vårt lotteri
Mm, mm.

VÄLKOMNA

Ordförande har ordet:

Bästa medlemmar i Parkinson Skaraborg, vi har genomlidit en tuff period med Covid och stängda gränser. Man har inte heller tillåtits att besöka våra anhöriga på äldreboenden, vi blev isolerade i våra hem utan att kunna gå till grannen o ta en fika, inte heller rekommenderade man våra barn att besöka oss. Nu har vi fått vaccin och man släpper på restriktionerna, vi ser framåt och hoppas att det värsta nu är över.
Julbordet blir år extra stort och vi vill på detta sätt fira vår förenings 30 års jubileum, den var i fjol, men kunde inte genomföras då när allt var stängt under pandemin. Så i år är vi faktiskt 31 år som Parkinson förening Skaraborg. Vi efterlyser nu fler hugade att vara delaktiga i vårt kommande arbete med träffar, utfärder och föreläsningar. Har ni intresse av att inte bara vara passiv medlem, utan ni har lust o känsla av att delta i föreningsarbete så kontakta någon av oss i styrelsen, så vi vet vad ni önskar.
Kommande år 2022 ser vi fram emot med fler träffar och olika utfärder med spännande resmål.
Men nu närmast träffas vi för ett fantastiskt julbord med allehanda överraskningar, med önskan att vi alla får bra och positiva dagar.
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Inbjudan till Parkinsondag


Vi bjuder in medlemmar och övriga intresserade till en informationsdag om
Parkinson.
Lördagen den 30/10 kl. 13.00 - 17.00
Plats: Götene Folkets Park
Trombongatan 1
Föreläsare:
Forskare, docent, specialist på Parkinsons sjukdom
Filip Bergquist Göteborgs Universitet.
”Informationsteknologi och behandling av
Parkinsons sjukdom”
Kaffe och lättare förtäring
För att kunna planera bl.a. fikat vill vi ha din anmälan senast den 25 oktober.

Anmälan till Sören SMS eller tel. 070-264 6439

Anmälan till Christina SMS eller tel. 073-371 5946


Vid anmälan meddelar du också om du är allergisk mot något.
Endast 50 kr per person.
Varmt VÄLKOMNA ta gärna med vänner och bekanta
till denna dag

 

Höstens program

Vi har att se fram emot våra aktiviteter som Parkinson boxningen, vattengympor och redskapsträning. Detta startar vi upp i September, Oktober räknar vi med att kunna genomföra en mycket intressant föreläsning och information om Parkinson dopa pump och övriga framsteg i forskningen. December vårt tradionella julbord.

Mer om detta under fliken AKTIVITETER

 

Årsmöte med Parkinson Skaraborg

Parkinson Skaraborg kommer att genomföra årsmötet digitalt.

Kallelse till årsmötet skickas ut till medlemmarna, och de som vill deltaga på årsmötet får anmäla sitt deltagande, anmälda till årsmötet kommer att få årsmötes handlingar samt en länk för inloggning till mötet. 

Årsmötet är planerat söndag den 21 februari kl 14,00.  

Verksamhetsberättelse för Parkinson Skaraborg 2020.


Vår verksamhet har starkt påverkats av den pågående Corona-pandemin. Året startade med fullverksamhet och allt verkade bra när vi hade vårt årsmöte. Sedan kom Corona-pandemin och all verksamhet fick upphöra.

Parkinson Skaraborg har för närvarande 311 medlemmar varav 158 med Parkinson. Utav dessa är 25 Yngre. Antalet kvinnor är 166 och män 145.
Styrelse under år 2020
Ordförande   Sören Hovler Götene
V ordförande   Christina Kyrk, Falköping
Kassör    Bengt Bengtsson Tidan
Sekreterare   Jan-Olof Leuchovius Gudhem
Ledamot     Gudrun Flood, Lidköping
Ledamot     Arne Marthinsson, Skövde
Ledamot    Ove Sand, Lundsbrunn
Suppleant    Stig-Evert Johansson, Älgarås
Suppleant     Stig-Olof Petterson, Lidköping
Övriga val
Revisor     Åke Flood, Lidköping
Revisor    Lennart Johansson, Skövde
Ers. revisor    Ulla-Britt Marthinsson Skövde
Valberedning
Ingen valberedning valdes för 2020.

Styrelsen har i början av året haft 3 fysiska möten, inkl. det konstituerande. Därefter har vi haft 6 digitala möten.
Aktiviteter för medlemmarna
Mycket av det vi planerat fick läggas på is eftersom restriktionerna kring Corona pandemin inte gav oss möjligheter att träffas. Detta gäller bl.a. vårt 30-årsjubileum, träffen på Piperska mm.
Information till medlemmarna har skickats ut vid flera tillfällen.
Utöver årsmötet har vi inte kunnat ordna några medlemsträffar.
Årsmötet
Vårt årsmöte var den 23 februari på Cesarstugan utanför Falköping. 45 medlemmar deltog. Efter förhandlingarna såg vi utställningen Bondens År. Mötet avslutades med kaffe och semla.
Subventionerade träningar
Våra grupper kom igång både i början av året och på hösten. Efter några få veckor fick vi dock pausa verksamheten p.g.a. pandemin.
Redskap träning på Skara Hälsostudio fredagar
Vattengympa i Mariestad onsdagar
Vattengympa i Skövde tisdagar
Vattengympa i Lidköping torsdagar
Boxning i Skövde, lördagar
Bowling Arena Skövde tisdagar med lokalgrupp och fika.

 


Information om Parkinson Skaraborg
Främst i Lidköping har vi fått tillfälle att vid några tillfällen i början av året informera om Parkinson och vår verksamhet.

Ekonomi
Vi har en bra och stabil ekonomi som tillåter att vi kan arbeta med många olika verksamheter för medlemmarna. Vi söker också bidrag för verksamheten från bl.a. Västra Götalandsregionen och Grevillis minnesfond.

Övrigt
Parkinson Skaraborg har sänt en skrivelse till Skaraborgs Sjukhus om våra farhågor om försämrad vård för oss Parkinsonsjuka. Besparingsprogram och indragning av läkarresurser för oss gör att vi inte kan få de besök vi behöver.
Vår hemsida har omarbetats under året. 
Parkinson Skaraborg har samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan och vi kan ha gemensamma verksamheter i studiecirklar och olika kulturarrangemang.
Förbundet har under året bytt medlemssystem. Några av oss har varit med på en digital utbildning om detta.
Vi har varit i telefonkontakt med flertalet medlemmar under detta corona år, samt att Föreningen sände jul och nyårshälsningar brevledes till alla medlemmar.

 

 

Året som försvann

År 2020 startade vi med full beläggning på våra aktiviteter med vattengympor, redskapsträningen, boxningen och en ny aktivitet med bowling.
Detta blir nog ett bra år tänkte vi allihop, efter vårt årsmöte i februari så startades planeringen och upplägget av föreningens 30 årsjubileum. En dag som vi fyllt med flera utställare och föreläsare. Här skulle alla medlemmar kunnat komma och gå till olika arrangemang under en heldag.

Vi hade flera utfärder till spännande orter och avkopplande aktiviteter för våra medlemmar inbokade.

Vår årliga rekreation på Piperska var bokad med ett för året extra program.

Vi har fram till i år under Gull-Britts vattengympa pass kommit upp till nästan 280 träffar med vattengympan, Gull-Britt som helt ideellt och utan ersättning har utvecklat ett vatten gymnastik program som är specialanpassat till oss med Parkinson. Hon har själv Parkinson så hennes kännedom om Parkinsons påverkan på oss i olika miljöer och sammanhang gör att hon har en medvetenhet och erfarenhet av vad vi behöver i rörelser och träning.
Stort tack till Gull-Britt för hennes insats, och vi ser fram emot fortsatta träffar i bassängerna.

Så kom då detta corona virus, det satte stopp för alla våra engagemang vi fick säga upp bokningar och avsluta pågående aktiviteter, allt för våra medlemmars säkerhet och hälsa, som kommer i första hand. Senare delen av mars månad var då vi stängde ner våra aktiviteter.
Vi hade ju då en förhoppning om att kunna komma igång igen på sensommaren, men nej det blev inget av det heller. Viruset spred sig i vårt samhälle och man stannade hemma, träffade inga andra, vi som då utsågs till riskgruppen när man var 70+.
Vi i styrelsen har ändå kunnat ha givande träffar via internet, som är en bra möjlighet i dessa tider.


Nu i dagarna är det en ny våg av corona virus, med många nya fall av viruset och det är nu man ser att även de yngre är utsatta och drabbas av corona virus med lång och kämpig sjukdomsperiod. Dödligheten är totalt sett hög i detta virus.

Parkinson Skaraborg planerade för sitt 30 års jubileum i år 2020. Vi hoppas kunna genomföra ett bra program år 2021. Ett försenat 30 års jubileum.

Parkinson Skaraborg har också under året sammanställt och skickat skrivelse till vår sjukhusledning på Skaraborgs sjukhus KSS i Skövde. Vi ser att det blivit allt svårare att få tid med Parkinson läkare eller sköterska, något som flertalet av våra medlemmar tar upp på våra större träffar som årsmöten etc. Vi hoppas att det ger resultat och att det kan bli lättare för oss att komma till tals med Parkinson team i vårt område Skaraborg.

Vi i Parkinson Skaraborg sänder här en hälsning till er alla ute i vårt avlånga land. Med hopp om fortsatt hälsa, God Jul och ett Gott Nytt År.


GM / Ordf Sören Hovler
Parkinson Skaraborg

             

 

Försiktig uppstart i höst

Medlemsinformation 24 augusti 2020

Hej alla
Vi vill kämpa för att behålla våra tider på badhus och rehab bassängerna, det gör att vi kommer att boka in oss för vattengympa i Skövde och i Lidköping under hösten. Deltagare är som tidigare våra medlemmar med Parkinson och anhörig eller ledsagare, övriga medlemmar i mån av plats.
Med en liten avtagande tendens på viruset och dess framfart ser vi en möjlighet att kunna få igång våra vattengympor. Det är också så att om vi avsäger oss våra tider i bassängerna så kan det bli mycket svårt att få nya tider igen till våren, då det finns en lång kö på föreningar som vill boka in sig på de tider som vi har nu.
Ni kan själva avgöra var ni varit vilka ni träffat och känna att ni är friska även från en vanlig liten förkylning. Vi vill också vädja till er att fortsätta vara extra försiktiga, håll er hemma så mycket som ni bara kan.
Med vänlig hälsning
Styrelsen för Parkinsonföreningen Skaraborg

Vi som vill prata med någon
I dessa tider då man rekommenderar att vi ska hålla oss hemma och att inte vara ute i samhället annat än då vi behöver för att kunna handla och sköta om vår hälsa, så har vi telefonen till vår närmaste vän att prata med.
Alla i styrelsen känner sig som de flesta, ganska bortglömda och ensamma i dessa virustider, så därför vill vi att man ska kunna lyfta telefonen och ringa någon bara för att prata en stund om just ingenting, lite väder och kanske det hänt nåt som man vill dela med sig av.
Ta chansen att prata bort en stund, i varsin lur kan man ta en fika tillsammans.

Se på listan med telefonnummer till oss i styrelsen.
Tveka inte utan ring oss när ni vill prata bort en stund, eller har ni förslag på vad vi kan göra när vi kommer igång med våra träffar igen.
 

Vad gör vi.

Neurologavdelningen i Skövde, vill man minska resurserna för, och det gör att vi får ännu svårare att komma till tals med någon läkare eller sköterska för oss i Parkinsonföreningen.
Styrelse arbetar nu frenetiskt med att få ihop en skrivelse till de som sitter och gör förändringar utan att ha förankring med verkligheten för oss. Vår förhoppning är att denna skrivelse kommer att ge återklang i många led. Än kan vi inte ge er full information om vår strategi här men vi vill att ni ska vara medvetna om vårt enträgna arbete för att ge er som är medlemmar i Parkinsonföreningen Skaraborg så mycket möjligheter det finns inom neurologvården.

Vi arbetar även med andra kommuner om att få komma intill och starta vattengympa i Parkinson Skaraborgs regi.

Boxningsträning i Skövde vi inväntar besked från Klubben som ju fått nya lokaler också i år. Lena Petersson håller kontakt med boxningsklubben.

Redskapsgympan i Skara vi inväntar besked från Hälsostudion i Skara.


Lokala träffar i små grupper.

Finns det någon eller några ute i länet som känner att vi skulle nog våga träffas en liten grupp lokalt, inte mer än 6 – 10 personer vi kan sitta på lämpligt avstånd och ändå ha lite gemenskap över kopp kaffe eller så.
Hör i så fall av er så kan vi planera in något.

Så återkommer vi till höstaktiviteter med i första hand vattengympa dagar.

Vattengympa Skövde Arena kl 09,30 tisdagar med start den 8 / 9 – 1 / 12 2020.

Vattengympa Lidköpings badhus torsdagar OBS NY TID kl 09,00 start den 10 / 9 – 3 / 12 2020.
Obligatorisk anmälan till Gull-Britt Hovler sms eller tel 070-2646437 mail gullbritt.hovler@telia.com Gäller för både Skövde och Lidköping.

 

Ha fortsatta fina dagar
Med Bästa Hälsningar
Från oss i Styrelsen

 

 

 

 

 

            Ordförande Skriver 18 juni 2020

       GLAD MIDSOMMAR


Hej 
Hoppas att ni alla mår bra och ser fram emot midsommarfirandet med familj och vänner. Gull-Britt o jag har ju ett midvinterblot istället här under, fast det kan man inte tro när man ser på vädret, nätterna är svala med ca 18 till 20 c + och dagarna med 20 till 25 c +. Inte så illa för vinterdagar. Havet bjuder fortfarande på supersalta bad i 24 c +.


Men vi lider verkligen ingen nöd, då det finns så mycket att se alldeles omkring oss och vi har promenadvägar utefter stränderna eller bara 15 minuter inåt landet med bil så är vi i naturvårdsområden med nationalparker och djurlivet med både vilda Koalor och Kängurus.
Så nu vill vi önska er alla en riktig glad och solig midsommar med både det ena och det andra som hör midsommaren till, inte minst färska jordgubbar och grädde.
 

Ordförande skriver 22 april 2020

 

Hej alla

Coronaviruset har tagit järngrepp om oss och omvärlden på ett sätt som ingen kunde förutse. Vi i styrelsen har därför beslutat att inte utsätta våra medlemmar för onödiga risker genom sammankomster, medlemsträffar eller utfärder. Vi följer WHO:s rekommendationer i den mån det är möjligt.

Det gör också att våra vanliga aktiviteter som vattengympa, redskapsgympa, bowling och boxningsträningar ligger nere för resten av vårsäsongen. Planerade övriga träffar och möten är avbokade och förhoppningsvis kan vi få igång några aktiviteter under hösten igen. Det finns dock ännu inget som visar en avtagande tendens på viruset och dess framfart. Vi vill också vädja till er att vara extra försiktiga, håll er hemma så mycket som ni bara kan.

Med vänlig hälsning

Sören Hovler

Corona viruset vi kan bara följa myndigheter och dess rekommendationer, inga medlemsträffar eller aktiviteter under våren. Om och när läget förbättras återkommer vi från styrelsen till er med nya direktiv.

Tack för er hjälp.  

 

Välkomna till Parkinson Skaraborg

Nu äntligen är vår hemsida uppdaterad och omdesignad, se länkar till vänster i blå fälten bara att klicka på för att byta sida. Förhoppningsvis underlättar det att hitta det man söker.

Än har vi inte hunnit fylla upp alla sidor, men det pågår hela tiden och är sådant att det kommer till lite nytt då och då. Gå in och kolla på hemsidan ofta, här kommer det att finnas nya inlägg varje vecka förhoppningsvis. Det är vår grundtanke ialla fall.

Längst upp i det smala fönstret ser du länkar som : Hem Information Om Parkinsons sjukdom Butiken Medlemssidor Länsföreningar Yngre Parkinson, klicka även på dessa för information från förbundet etc, det finns flera undermenyer på varje flik där. 

 

Läs mer under aktiviteter

Vad händer vår o höst 2022

Årsmötet den 20 feb 2022 plats Jula hotell Skara.

Parkinsondagen hålls i Skövde på Aspö Gård den 10 april kl 13,00. Utställningar om våra aktiviteter i Parkinson Skaraborg. Intressesanta föredrag och kaffestunder under dagen.

Vi träffas på Åsle Tå Falköping den 20 maj kl 11,00, rundvandring med guide och möjlighet att fika eller ta en lunch finns här.

Rundresa till Gårdarna runt sjön, en historisk och vacker resa med flera avkopplande stopp, lunch o kaffe ingår. någon gång i augusti. 

Lerbäcks Teater med buss, planeras oktober eller november, 2022.

Julbordet som brukligt i december, plats kommer senare.

 

Vad händer hösten 2021

September

4 start Parkinson boxning 

6-8 tre dagar på Flämslätt 

13 start vattengympa Lidköping 

14 start vattengympa Skövde

15 start vattengympa Mariestad

17 start redskapsgympa träning Skara

19 start Bowling Arena Skövde

Oktober 

30 Parkinsondag med föreläsning av Forskare o Docent Filip Bergquist. Informationsteknologi och behandling av Parkinsons sjukdom.

Alla välkomna denna dag, Entré 50:- inkl lättare förtäring.

Anmäl intresse senast den 25 oktober till Christina 073-371 5946 eller Sören 070-264 6439

 

Se mer under fliken AKTIVITETER

 

Vår skrivelse till Länssjukhuset i Skövde

Styrelsen för Parkinsonföreningen Skaraborg har erfarit att styrelsen för Skaraborgs Sjukhus planerat att göra neddragningar på neurovården i Skövde i form av färre läkare och sköterskor vilket ger ytterligare sämre möjligheter till vård och behandling av personer med Parkinson- och Parkinsonliknande sjukdomar.
Detta anser Parkinsonföreningen Skaraborg vara helt otillfredsställande. Vi kräver en skriftlig förklaring från ansvariga beslutsfattare om vad ni bygger era beslutet på och vilka era bevekelsegrunder är som motiverar era beslut. Vi är en intresseorganisation som representerar ca 350 medlemmar med Parkinson och de förväntar sig besked eftersom det är de som drabbas av försämringarna.
Cirka 3 000 personer i Västra Götaland lever i dag med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen är kronisk och det finns inget botemedel. Men med rätt behandling kan de jobbiga symtomen mildras avsevärt. För att få maximal effekt måste dock medicineringen justeras när sjukdomen utvecklas. Därför är det avgörande för alla med Parkinsons sjukdom att regelbundet få träffa specialistläkare som kan individanpassa medicineringen.
När man lever med Parkinsons sjukdom påverkas de flesta sammanhang i livet. Vardagliga saker som att äta med bestick, klä på sig eller betala med bankkort kan vara oöverstigliga hinder för en person med Parkinson. Därför krävs regelbundna besök till en specialistläkare som kan hjälpa till att se över behandlingen.
Våra politiker pratar ofta om ”en jämlik vård, oavsett var du bor”. Dessvärre visar det sig att det är långt dit. Det är stora skillnader mellan landstingen när det gäller tillgång till den mer avancerade Parkinson behandlingen och möjlighet att få träffa specialistläkare.

Sedan hösten 2016 finns därför Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom. Enligt riktlinjerna ska en person med Parkinsons sjukdom träffa en specialistläkare i genomsnitt två gånger per år. För de som har Parkinson i avancerat stadium är rekommendationen fyra besök per år.

Västra Götalandsregionen har i riktlinjerna ett gott stöd för att fortsätta utveckla och öka resurserna snarare än dra ner på resurser inom Parkinson vården i regionen. Att få diagnosen Parkinson ska aldrig behöva vara ett besked om att chansen till ett gott liv tagit slut. 

Medlemmar har hört av sig till styrelsen och berättat om fortsatta alldeles för långa väntetider för återbesök (ibland flera år).

Det tar ofta flera år innan man får rätt diagnos.

Parkinsonteam med multiprofessionell kunskap kan ge stöttning i vardagen.
Parkinsonsjuksköterskorna har en viktig roll som vårdkoordinatorer för oss Parkinsonsjuka. Deras arbetsbelastning och ansvar har ökat med den brist på läkare som varit under flera år och som nu blir ännu större.
Kontinuitet i kontakterna är mycket viktigt för oss patienter.

Parkinsonföreningen Skaraborg vill hävda att personer med Parkinsondiagnoser har rätt till:


• Bostadsorten får inte vara avgörande för att få rätt behandling!
• Primärvården har att remittera patienter med misstänkt Parkinsons sjukdom till en specialist i neurologi för utredning och behandling.
• Uppföljning görs av specialist i neurologi eller av geriatriker geriatriker = specialistläkare i äldresjukvård.
• Insatser för behandling individanpassas och omprövas kontinuerligt.
• Efter fastställd diagnos har man rätt till två neurologbesök per år.
• I komplikationsfasen har man rätt till fyra besök per år.
• Återbesök ingår i vårdgarantin.
• Parkinson team med utbildade Parkinsonsköterskor samt logoped och även dietister i vårdcentraler är resurser för alla med Parkinson- och Parkinsonliknande sjukdomar.
• Att rehabiliteringsplan upprättas i samråd mellan den sjuke, teamet och närstående.
• Att uppsatta mål utvärderas regelbundet.

Styrelsen i Parkinson Skaraborg är oroade över den försämring som redan sker och hävdar som självklart att Skaraborgs Sjukhus och Regionsjukvård har till uppgift att kämpa för följande infrias:
• Att ge patienter den hjälp de har rätt till och är i behov av vilket leder till mindre lidande och bättre livskvalitet.
• Att den verksamhet som Parkinsonsjuksköterskorna har byggt upp med bakjour av läkarexpertis inte raseras utan förbättras.
• Att ekonomin inte får styra de behandlingar som ges.
• Att det styrande måste vara den behandling som ger bäst resultat.
• Att neurologisjukvården såväl öppen som sluten, ges större resurser som leder till att den enskildes livskvalité och ork ökar.


Vi väntar på ert snara skriftliga svar och tecknar
Styrelsen för Parkinsonföreningen Skaraborg
 

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner

Vill du bli medlem i Parkinsonförbundet?

Som medlem har du många fördelar. Du får träffa personer som befinner sig i samma situation som du. Du får råd och information om sjukdomen och olika behandlingsprinciper. Du får vår tidning - Parkinsonjournalen - fyra gånger per år, och du omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt.