Grupper och aktiviteter i Stockholm

Kom ihåg tryck F5 för att uppdatera sidan. Annars kanske du inte får den senaste informationen.

Välj aktivitet:

» Anhöriggruppen

» Bokcirkeln

» Boule

» Boxningsträning

» Café 7:an

> Dans med Parkinson

» Filmklubben

» Grounding

» Yngre Parkinson

» Pingis

 

 

«  Tillbaka till startsidan

 

 

Alla kanske inte vet…

men Parkinson Stockholm bidrar till att främja fysisk aktivitet.

Alla medlemmar, som regelbundet deltar i avgiftsbelagd, fysisk aktivitet på annat håll, får max 300 kr per person och termin. mot uppvisande av kvitto. 

Gör så här för att få 150 kr per termin:
Klicka här för att komma till blanketten  "ersättning.för privata utlägg"
Printa ut blanketten, fyll i den, fäst kvittot och sänd in den till Parkinson Stockholm,
Nybrokajen 7, 3 tr, 111 48 Stockholm.
 
Med fysisk aktivitet menas - gymnastik, gym-träning, simning, qui-gong, yoga, dansträning.

Lycka till med träningen, vare sig den kostar eller är  gratis