Välkommen som medlem i Parkinson Stockholm och Bläckfisken Nacka-Värmdö.


Parkinson Stockholm kallar de lokala grupper som inte är organiserade som lokala föreningar med styrelse, protokoll och liknande för Bläckfiskar. Namnet syftar på likheten med bläckfiskens utseende med armar som utgår från dess centrum.
Bläckfiskarna tillkom för att underlätta för medlemmarna i föreningen att träffa andra i sin närhet med erfarenhet av Parkinsons sjukdom. I de lokala grupperna kan vi även dela de kunskaper och erfarenheter vi har om olika rehabiliteringsmöjligheter som finns i vår närhet och de aktuella kommunernas olika utbud och tjänster.

Bläckfisken Nacka – Värmdö var den första Bläckfisken i föreningen och bildades 2010. Vår Bläckfisk har 126 medlemmar varav 98 personer har Parkinsons sjukdom, de övriga 28 är antingen närståirkende eller stödmedlemmar i föreningen. Geografiskt omfattar gruppen Nacka och Värmdö kommuner samt Hammarby Sjöstad. Vi  har regelbundna träffar för information och personliga kontakter och utbyte av erfarenheter. Vi träffas mestadels en gång i månaden på torsdag eftermiddag i Skurustugan på Värmdövägen 339 i Nacka.
När du blev medlem i Parkinson Stockholm fick Du ett välkomstbrev med information om Parkinsons sjukdom och länsföreningens verksamhet. På länsföreningens hemsida http://www.parkinsonforbundet.se/Stockholm/  och i länsinfo som kommer en gång i månaden kan Du läsa om planerad verksamhet i länsföreningens regi men även om de aktiviteter som de olika Bläckfiskarna har i sina områden. Det är möjligt att anmäla sig till de andra lokala gruppernas sammankomster när de erbjuder en aktivitet som lockar Dig trots längre avstånd. 

Antal medlemmar februari 2018:

Parkinson 80
Anhörig 16
Stödmedlem  3
Summa 99 medlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt:

Inga träffar är f.n. inplanerade pga coronapandemin

 

Tidigare träffar

 

Anna Lipinska, nytillträdd ordförande för Vård- och omsorgsnämnden i Värmdö kommun besöker oss den 8 maj. Hon vill träffa Parkinsondrabbade för att få en nära dialog och höra hur vår vardag ser ut, vilka frågor vi brinner för, vad vi behöver hjälp med nu och i framtiden? Anna tycker att detta är otroligt värdefullt och viktigt för att hon ska kunna göra skillnad och vara vår röst.


Ta chansen att påverka våra lokala politiker och få direkt information! Ta gärna med dig gott om bra frågor som kan presenteras och diskuteras under mötet.


Anmäl er så fort som möjligt för att underlätta planeringen till

Calle Sundman 070 674 44 67, sundman.calle@gmail.com eller

Elisabeth Hällström 070 658 85 65, elisahm1@gmail.com.

Ektorps Seniorcentrum, Ektorpsvägen 17, Nacka. Vi kommer att hålla till i Klubbrummet som ligger på gatuplanet till höger.Onsdag 8 maj kl 15:00

****

Vårlunch på Tollare Folkhögskola, Saltsjö-Boo.
Fredag 24 maj kl 13:0


Vi fortsätter med våra Bridgeaktiviteter. Följande datum är inplanerade. Allt spel sker på
Ektorps Seniorcentrum, lilla salongen, Ektorpsvägen 17, Nacka.C:a 2 timmar för alla bokningar nedan

 

  • Tisdag 5 mars, kl. 15:00 –
  • Tisdag 12 mars, kl. 15:00 –
  • Torsdag 21 mars, kl. 14:00 –
  • Tisdag 26 mars, kl. 15:00 –

Bokning och information rörande bridge sköts av Tuula Fomin, 070 7352343.


Tidigare möten


Vi bokade ett besök till Ersta Näsbyparks Parkinsonboende, torsdagen 7 mars kl. 14:00. Vi drack en kopp kaffe och de presenterade sin verksamhet varefter vi fick gå runt och se på lägenheterna.

 

Torsdag 21 februari

Vi träffade Nacka kommun, Tanja Westlund som informerade om kommunens aktiviteter och planer rörande äldre- och handikapp-vården. Olika boendeformer så som Trygghets- och Särskilt boende presenterades


Torsdagen 24 januari 2019

Lennart Pettersson, ordförande i Parkinsonfonden presenterade deras verksamhet för oss.

Parkinsons sjukdom är ännu något av en gåta. Forskningen har gett oss en betydande kunskap om vad som händer i hjärnan och i de enskilda nervcellerna hos patienter som diagnosticerats med sjukdomen, men i det skedet har sjukdomsprocessen pågått i det tysta under 5-10 år och idag vet ingen med säkerhet hur det hela startar. Vi vet heller inte så mycket om varför en del av oss drabbas, medan de flesta klarar sig. Börjar sjukdomen i bukhålan för att sedan sprida sig till hjärnan och vad händer i så fall där nere?  Hur mycket betyder arvsanlagen och vilka faktorer i övrigt har betydelse? Hur kan vi hjälpa de Parkinsonsjuka och deras anhöriga på ett bättre sätt än i dag?

Frågorna är många, men ett är säkert, nämligen att det enda sättet att få veta mer är att forska. Det är bara genom tålmodigt arbete för att få fram ny kunskap som vi kan hoppas på genombrott i form av bromsmediciner och botande behandlingar.
Parkinsonfondens uppgift är att samla in pengar till stöd för Parkinsonforskningen i Sverige. Jag berättade om hur fonden fungerar, varifrån vi får våra pengar, hur vårt samarbete med Parkinsonförbundet ser ut och något om vilken forskning vi stöder.


Torsdag 22 november 2018

Vår ordförande Agneta Nilsson kom och berättade lite om pågående och kommande aktiviteter. Vi fick en intressant presentation av förbundets verksamhet med inriktning på vård, rehabilitering, forskning och ekonomisk trygghet. Dessutom informerades vi om i verksamhetsplanen ingående projekt.


Vi mjukstartade höstens aktiviteter med en lunch på Tollare Folkhögskola, torsdag 13 september. Vi hade reserverat ett bord för oss. Tillsammans tog vi fram förslag på aktiviteter som vi kan jobba med under hösten.

Calle Sundman rapporterade ifrån mötet på Karolinska den 11/9 med titeln ”Restorativa terapier vid Parkinsons sjukdom”. Tollare Folkhögskola, Torsdag 13 september, 13:00

Vi hade också ett möte med Annett Haaf, kurator, Nacka Rehabcentrums neuroteam, torsdag 27 september, 15:00.
Ektorps Seniorcentrum, Klubbrummet,gatuplanet, Ektorpsvägen 17, Nacka

Vi hade möte torsdagen den 8 februari kl 15.00 i Ektorps Seniorcentrum, Samlingssalen 1 trp, Ektorpsvägen 17, 

Vid mötet kom Astrid Simon, Locum (förvaltare av bl.a. Nacka Sjukhus), och berättade om de nya parkeringsautomaterna och gav information om de stora ombyggnaderna som pågår av Nacka sjukhus.

Dessutom har Lennart Karlsson  introducerat Slas samt berört dansens positiva effekter på Parkinson drabbade.
Vidare diskuterade vi vår lokala verksamhet och vilka förväntningar ni har på våra aktiviteter.

Den 5 december 2016 var det adventskaffe hemma hos Agneta Nilsson som berättade om sin resa  till World Parkinson Congress i Portland, Oregon, USA. Vi blev 8 - 9 medlemmar på träffen.

 
 

Den 9 juni kl 12.00 träffades vi traditionsenligt på Siggesta Gård, Värmdö.

 


Den 14 april kl 15.00 träffades vi i Skurustugan. Aina Blom från Nacka  Neurorehab besökte oss

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvariga för Nacka-Värmdö Bläckfisk är:


Elisabeth Hällström  E-post: elisahm1@gmail.com       Tel:  070-658 85 65
        
Calle Sundman         E-post: sundman.calle@gmail.com   Tel:  070 674 44 67

Utöver kontakt med ovanstående i vår Bläckfisk kan Du ta kontakt med föreningens kansli på Nybrokajen 7  i Stockholms centrum.
Ambitionen är att kansliet ska vara bemannat tisdagar till torsdagar kl. 10.00–13.00. Telefon: 08-678 01 22, kansliet.parkinsonstockholm@telia.com.


Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till oss i vår lokala grupp.

 


Aktuell information från tidigare möten

 » "SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMMUN".

 

Den här broschyren och mycket mer information för äldre och personer med funktionsnersättning hittar du genom att klicka på » Omsorg & stöd i Nacka kommun.

 

Motsvarande sida i Värmdö kommun hittar du genom att klicka på » Omsorg och hjälp Värmdö kommun.

 

» Broschyr om  Neuroteamet på Nacka Rehab.   

 

Diverse länkar till Neuroteamet på Nacka Rehab

http://nackarehabcentrum.se/

http://nackarehabcentrum.se/om-oss/vi-som-arbetar-har1/neuroteam/

http://nackarehabcentrum.se/vi-erbjuder/parkinsonskola/

 

Dito om Gustavsberg / Värmdö

http://gustavsbergsvardcentral.se/

http://gustavsbergsvardcentral.se/vara-mottagningar/rehab/