Välkommen till Bläckfisken Parkinson Södra Södertörn

 

 


Tidigare möten

 


Träff tisdag 6 februari 

Arbetsterapeut  Kristina Granqvist Andersson från Bollmora vårdcentral kom och informerade om hjälpmedel och annat stöd som man kan få.
Även tid för allmänt prat och fikastund.
Lokal: Axel Wennergrensväg  16  ( ingång på gaveln) i Tyresö.
 

I april kom Pia ,Parkinsonsjuksköterska ,från Karolinska Sjukhuset till oss i Tyresö.

 

 


Vi startar med egen tid med fika och bulle för 15:00/person och prat om livet.


Sedan blir det informationsföreläsning med Logoped Joakim Körner Gustafsson.
Joakim är doktorand på Enheten för Logopedi på Karolinska Institutet och hans forskningsområde gäller röststörningar och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom.


Samlingslokalen på Axel Wennergrens Väg 16 (ingång på gaveln) i Tyresö.


Varmt välkomna!

Tisdag 15 maj, 13:00 – 15:00

 

 

 

 

Kontakt


 

Kontaktpersoner

Haninge

Ulla  Norman epost: 71norman@telia.com

Tel: 08-7776084, mobil 070 670 6084

Lars-Olof (Danne) Malm epost: danne_malm@telia.com

Tel: 08-745 0274, mobil: 070 877 0105

Lokal

I Haninge har vi inte längre någon fast lokal, utan vi måste hyra lokal för varje träff.

Tyresö

Helen Ovmark  Holmberg, epost: helen.o.holmberg@hotmail.com

Mobil:.070 442 0009

lokal

I Tyresö har vi tillgång till en fast lokal. Det är bostadsrättsföreningens lokal på Axel Wennergrens väg nummer 14.

 


Antal medlemmar februari 2018:

Bläckfisk Södra Södertörn
Parkinson 59
Anhöriga 24
Stödmedlem  5
Summa  88 medlemmar