Styrelsen Parkinson Uppland


Ordförande

Göran Einarsson (repr Uppsala)
Tel 0703-392571
e-post: gevvsab@yahoo.se


Vice Ordförande

Sten Falkner (repr Uppsala)
Tel 0706-788915
e-post: steva@bredband.net


Sekreterare

Kåre Ericsson (repr Bålsta)

Tel 0709-663010

e-post: kare.ericsson@gmail.com


Kassör

Lena Gårdh Sjöman (repr Enköping)
Tel 0707-983552
e-post: l.gardh@hotmail.com


Ledamot

Olle Undmark (repr Norrtälje)
Tel 0702-464959
e-post: olle.und@hotmail.com


Ledamot

Britt-Marie Eriksson (repr Yngre Parkinson)
Tel 0705-278410

e-post: bme.uppsala@gmail.comAnsvarig för hemsidan är:

 

Kåre Ericsson 0709-663010

e-post: kare.ericsson@gmail.com


Om du har synpunkter på hemsidan

eller har något som du tycker skall införas skall du kontakta någon av ovanstående


 

Välkommen till vår hemsida

Välj lokal förenings hemsida genom att klicka på oval figur

eller eller 

Vi hoppas att du hittar den information du söker. Kom gärna med synpukter. Om det är något du saknar vänligen tag kontakt med resp. ordförande i din lokalförening.

 Uppdaterad 2022-03-04/KåE

 

PARKINSON UPPLANDS VERKSAMHET

och aktiviteter bedrivs av de lokala föreningarna.

Våra aktiviteter och vår studieverksamhet sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Information om Parkinsons sjukdom och aktuell forskning samt litteratur m.m. hittar du på förbundets hemsida. Klicka på "Hem" så kommer du dit.


Årsmöte 2022 i Parkinson Uppland

Dag och tid:  Torsdag 24 februari 2022 kl 14.00 till 17.00
Plats:   Digitalt möte med MS Teams

Dagordning och kallelse utskickades vid årsskiftet till medlemmarna via "Medlemsinfo".

Övriga handlingar kan mailas eller hämtas i länken i spalt tre under årsmöte 2022. Du som vill delta i årsmötet anmäler dig helst före 18 februari.

Anmälan görs till sekreteraren Kåre Ericsson tel 0709-663010 eller epost: kare.ericsson@gmail.com.


PARKINSON UPPLANDS ÅRSMÖTE 2021

Parkinson Uppland har hanterat Årsmötet för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31 genom ett per capsulam förfarande. Innebärande att alla fullbetalande medlemmar har tillställts dokument rörande ekonomisk redovisning, styrelsens ansvarsfrihet för året 2020 samt tillsättande av nya styrelsemedlemmar m.m. för året 2021. Som sedan fastställts i ett styrelsemöte den 2021-05-20.

Se länk till pdf i högra kolumnen.

 


YNGRE PARKINSONS AKTIVITETER HITTAR DU PÅ UPPSALAS HEMSIDA

För dig som är yrkeverksam och/eller har familj och barn finns det mycket intressant att läsa om under rubriken "Yngre Parkinson" intill rubriken för länsföreningar.


Om logopedutbildning och Parkinsons sjukdom
För ett par år sedan märkte jag att min röststyrka och mitt tal började påverkas av Parkinsons sjukdom (PD). Röststyrkan försvagades och intonationen/artikuleringen försämrades.
Via Neurologmottagningen fick jag tid för en första undersökning hos logopeden vid Akademiska sjukhuset. Min situation bedömdes inte som allvarlig men jag rekommenderades att ställa mig i kön för behandling enligt metoden LSVT LOUD (Lee Silverman Voice Treatment). LSVT LOUD utvecklades i USA på 1980-talet och är en evidensbaserad behandlingsmetod, vilket betyder att det finns forskning som styrker goda behandlingsresultat. Forskningen visar på förbättrad röststyrka, intonation och röstkvalitet för personer med PD. Även artikulation, ansiktsmimik och nedsatt sväljfunktion kan förbättras efter behandling enligt LSVT LOUD.
Efter ca ett år i kön fick jag beskedet att plats inte kunde beredas vid Akademiska under överskådlig tid. Jag hade under tiden blivit sämre och kunde på grund av ökande röst- och talsvårigheter inte längre åta mig uppdrag som föredragshållare (mest om Afrika på basis av mina tre böcker). Samtidigt visste jag att ju tidigare jag kunde komma under behandling hos logoped desto större var möjligheterna att den negativa utvecklingen kunde bromsas upp.
Jag tog på egen hand kontakt med två institutioner i Stockholm som kunde erbjuda behandling enligt LSVT LOUD metoden: Stora Sköndal på söder och Metropolitan Rehab i Sundbyberg. Av transportskäl valde jag i första hand Metropolitan (tåg Uppsala C – Sthlm C; tunnelbana blå linje Sthlm C – Sundbyberg)
Metropolitan kunde erbjuda plats (en timme varje dag måndag-torsdag under 4 veckor) under förutsättning att jag kunde ordna med en formell remiss från mitt landstingsområde. Med hänvisning till vårdgarantin och icke-beskeden från logopeden vid Akademiska krävde jag en remiss förl behandling utanför mitt upptagningsområde. Efter viss tvekan beviljades jag remissen från läkare vid Neurologmotttagningen och genomförde utbildningen under februari/mars 2018.
Behandlingen var utmärkt och jag är mycket nöjd med logopeden Hanna Brandon. LSVT LOUD fokuserar på en enda sak: ”speak loud” eller ”tala starkt”. Genom att fokusera på ökad röststyrka förbättras andningsfunktion, stämbandsslutning och artikulation, vilket i sin tur bidrar till ökad talförståelighet.
Oftast lä,mnade jag Uppsala med tåget kl 08.30 och var sedan tillbaka redan 12.15. Behandlingen genomfördes 10.00 – 11.00. Reskostnaden uppgick till 2 200 kr (månadsbiljett Movingo). Ersättning beviljas av Sjukvårdsenheten vid Landstinget.

Sten Rylander
april 2018