Enköpings Parkinsonförening är, på grund av brist på ledare, vilande. Vi hänvisar till Uppsala Parkinsonförening.