UPPSALA STYRELSEN 2021

Ordförande Lena Gårdh Sjöman

tel. 070-798 35 52

e-post: lgardh@hotmail.com


Vice Ordförande Jan Nordling

mobil: 070-580 92 70

e-post: jan_nordling@hotmail.com


 

Kassör Ewa Waites

tel. 070-735 62 78

e-post: ewa@waites.se


 

Ledamot Tommy Westerlund

Mobil: 0707-63 18 16

e-post: to.westerlund@gmail.com


Ledamot Monica Jansson

tel.018-24 08 78

e-post: hojmoj@telia.com


Sekreterare Britt-Marie Eriksson

tel. 070-527 84 10

e-post: bme.uppsala@gmail.com


Suppleant  Berit Rylander

tel 018-515536 mobil: 0707-314340

e-post:  sten.rylander@gmail.com


 

 

 


Hemsidan uppdaterad 2022-02-14/ KåE

 

Välkommen till Uppsala Parkinsonförening

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Uppsala Parkinsonförenings hemsida

Här hoppas vi att du snabbt och enkelt ska få svar på dina frågor och hitta den information du söker om Parkinson. 


Uppsala Parkinsonföreningen kallar till
årsmötet 2022

Dag och tid:  Tisdag 15 februari 2022 kl. 14.00
Plats:   Videokonferens med MS Teams

Dagordning och kallelse utskickades vid årsskiftet till medlemmarna via "Medlemsinfo".

Övriga handlingar mailas till medlemmar som anmäler sig till årsmötet

Vänligen meddela om du kommer samt ange mailadress för inbjudan till mötet.

OSA till
Lena Gårdh Sjöman, Tel. 070-798 35 52, eller mail l.gardh@hotmail.com
Britt-Marie Eriksson, Tel; 070-527 84 10 eller mail bme.uppsala@gmail.com

Se länkar till dokument i högra spalten under Årsmöte 2022. "Klicka" på ditt val.


 

Medlemsmöten i Uppsala våren 2022

15 Februari - Årsmöte MS Teams
24 Mars
(11 April Världsparkinsondagen)

26 april 
24 Maj OBS! Tisdag

16 Juni Picknick i Stadsparken

Boxningsträningen är tills vidare inställd. Även Dansen är inställd


Uppsala Parkinsonförenings Årsmöte 2021

Uppsalaföreningen har hanterat Årsmötet för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31 genom ett per capsulam förfarande. Innebärande att alla fullbetalande medlemmar har tillställts dokument rörande ekonomisk redovisning, styrelsens ansvarsfrihet för året 2020 samt tillsättande av nya styrelsemedlemmar m.m. för året 2021. Som sedan fastställts i ett styrelsemöte den 2021-06-22.

Se länk till pdf i högra kolumnen.
 


 

 

Läs Bernt Johansson och Terje Hellands artikel om Parkinsonvård

Klicka på länken

http://mobil.unt.se/asikt/debatt/parkinsonpatienter-far-inte-ratt-vard-4609820.aspx


 


Yngre Parkinson

Yngre Parkinson är ett nätverk inom föreningen för personer under 65 år. 

Kontaktperson:

Britt-Marie Eriksson tel. 070-527 84 10,

e-post: bme.uppsala@gmail.com


Q-vinnor med Parkinson

Är tills vidare vilande. Är du intresserad av  att få igång aktiviteten igen hör av dig till

Kontaktperson: Ann Segerberg

tel. 018-463313 mail: ann.segerberg@hotmail.com


Kontaktperson för anhörigfrågor

Olaug Rekdal tel. 018-526640, mail: olaug.rekdal@comhem.se