PARKINSON VÄRMLAND


Välkommen!

Välkommen till Länsföreningen Parkinson Värmland! Länsföreningen ska tillvarata de parkinsonsjukas och deras anhörigas intressen och samarbeta med landstinget och neurologkliniken. Alla medlemmar i Parkinson Värmland är välkomna till alla lokalföreningars aktiviteter. Kontrollera bara om det behövs någon förhandsanmälan.

Kontakta oss om du vill ha mer information om föreningen och vår verksamhet. Nätverket för personer i yrkesverksam ålder med Parkinson heter Yngre Parkinson. Mer information och kontaktuppgifter finns på sidan Yngre Parkinson

Riklig och faktagranskad information om Parkinsons sjukdom hittar du om du placerar pekaren på "Om Parkinsons sjukdom" överst på sidan och klickar på det ämnesområde som du vill läsa om. Allmän information om Parkinsons sjukdom finns på sajten 1177


STYRELSEN HAR ORDET

Det är ingen överdrift att påstå att 2020 blev ett speciellt år. Föreningens verksamhet gick i hög grad på sparlåga vad gäller utåtriktade programpunkter. Styrelsen har dock vid ett flertal tillfällen under 2020 och början av 2021 haft telefonmöten. Delar av styrelsen har också gått introduktionskurs i Zoom för att möjligen kunna anordna digitala möten. På initiativ från styrelsen kommer också ett möte att äga rum mellan företrädare för neurologen och styrelsen under tidig höst.