Lokalföreningen i Karlstad

Lokalföreningens styrelse finns här»

Vår medlem Grete Lindström har bjudit in oss till en konstmässa på Almars Gård tisdagen den 29 sept. kl 10:00
Hon kommer att berätta om hennes äldre systers bok "Vår Släkt".
Därefter guidar hon oss runt utställningen. Vi kommer att kunna vara coronasäkrade eftersom lokalerna är stora och det är lätt att hålla avstånd.

Besöket är gratis eftersom föreningen betalar både guidning och fika.
Anmälan görs till Arne Grahn tel 070-6016192 eller arnegrahn3@gmail.com  senast den 20 sept.

Som läget är med pandemin mm. kommer vi i Karlstadsföreningen inte att anordna några ytterligare träffar i höst.
Däremot kommer vi kanske att starta dansträning i höst. Det återkommer vi med när vi får kontakt med danspedagogen.

Hälsningar
Lars Johansson

/sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(Vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet.
Fungerar inte detta skickar du mejlet till
hans.forsberg@live.com)

Sidan uppdaterad: 2018-03-15