Till   hemsida->.      


Foto: Inger Molin

Till Världsparkinsondagen 2022->

Kontaktpersoner

AC-län    Bengt-Erik Johansson  072-234 47 70

bengterik.johansson@gmail.com

 

Lycksele  Elving Björck  070-665 77 32

 

Skellefteå  Gööran Lööv 070 394 77 16. 

nmgloov@gmail.com

 

Umeå   Wille Persson 070 866 86 58. 

willepersson42@gmail.com

 

Nätverket Yngre Parkinson  

Annelie Malm 070-291 71 99.   

malm.anneli@gmail.com

fortsätt->