Styrelse - Kontakta oss


Ordförande

Mona Creutziger
Tel: 070-663 42 46
E-post: monacreutziger@gmail.com 

Ansvarig för föreningens hemsida.

Sekreterare

Myrna A Åkerblom
Tel: 070-569 15 29
Epost: myrna651@gmail.com 


Ledamot

Elisabet Wikander 
Tel: 070-654 32 25
Epost: 
elisabet@wikander.eu

Ledamot

Vivan Persson 

Tel: 070-2979409
E
-post: bossep52@outlook.com

Ledamot

Lars Westerlund

Tel: 076-8010053
Epos
t: larswester1@outlook.com

Ersättare Ledamot

Inger Lindh Sjöberg 
Tel: 073-0495667
E
-post: ingerlindhsjoberg@gmail.com

Rut Sundin
Tel: 
073-0403601
Epost: rutsundin@gmail.com

Valberedning

Lennart Moberg
Tel: 07 0-1916875   
E-post: moberg.harnosand@gmail.com

Revisor


Yngve Åsén 
Tel: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com

Revisor ersättare

Torbjörn Gradin     
T
el: 070-350317       
E-poat: torbjorn@brodernagradin.se

 

För dig som är ynge med Parkinson

Vill du träffa andra yngre med Parkinson?

Maria Lilja
Tel. 070-214 45 98
E-post: mlilja6@icloud.com

 

 

 

 

Välkommen till Länsföreningen Parkinson Västernorrland

Mailadress: parkinson.vasternorrland@gmail.com

Lokalföreningar  finns i Härnösand.-Kramfors-Sollefteå, Medelpad och Örnsköldsvik


Parkinsondag den 22 april 2022

    

Eva-Lena Jansson  Pia Lundin  Elina Backlund Arab

Parkinsonvården i Västernorrland

Program

10.00 Kaffe

10.30 – 11.30 Information från förbundet  Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson       

11.30 – 13.00 Lunch – Sallad serveras    

13.00 - 15.00 Parkinsonvården i Västernorrland            
Medverkande: Moderator Kjell Carnbro, Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson, Hälso- och sjukvårdsnämnden Elina Backlund Arab och Pia Lundin. Reptresentanter för Region Västernorrland.

- Vår Region lever inte upp till ”De Nationella riktlinjerna för Parkinsonvård”.
- Omhändertagandet av nydiagnostiserade Parkinsonpatienter har stora brister. Det saknas bl.a. Parkinsonskola.
- Varför får färre Parkinsonsjuka i Västernorrland avancerad behandling än i landet i övrigt.
- Varför används inte det Nationella Parkinsonregistret i Västernorrland.

Anmälan  till Vuxenskolan om du vill delta och äta lunchsallad. 

Telefon 010-175 55 80 eller mail: vasternorrland@sv.se  Glöm inte att ange på vilken ort du vill delta eller uppge ev. matallergi.


Kom och delta på Parkinsondagen och föreläsningarna via storbilds-TV på Vuxenskolan nära dig.     

i Härnösand          Brunnshusgatan 6
i Kramfors            Limstagatan 9
i Sollefteå             Järnvägsgatan 18
i Örnsköldsvik      Centralesplanaden 18 

i Sundsvall           Odd Fellows lokal, Nytorget 4

Du kan också delta hemifrån via telefon, platta eller dator utan att anmäla dig i förväg.  Länk mailas ut.

 


Vårterminens programblad 

Klicka här


Världsparkinsondagen den 11 april

Parkinsonförbundet och Parkinson Västernorrland har skrivit en debattartikel som vi hoppas få in i länets tidningar ST-Sundsvalls tidning, TÅ- Tidningen Ångermanland och ÖA- Örnsköldsviks Allehanda.

Klicka här för att läsa debattartikeln


Österåsendagar för Parkinson   

Den 24 - 25 maj 2022.

Österåsendagar för Parkinson- ett livsstilsmedicinskt center i Sollefteå.

Fokus dessa dagar kommer att vara att leva ett så bra liv som möjligt, med god livskvalitet även med Parkinsons sjukdom. Kursen riktar sig till Parkinsonsjuka med anhöriga. Österåsens är dock inte specialiserade på Parkinsons sjukdom. Vi bor i huvudbyggnadens traditionsrika lokaler med enkel standard.                                                   

OBS! Om man behöver personlig hjälp måste man ha anhörig/närstående med sig eftersom Österåsen inte har vårdpersonal

Program: Information, samtalsgrupper, dans, boxning, m.m. 

Kostnad: 1 600 kr per person.

Vill ni komma dagen före går det bra mot tilläggskostnad. Begränsat antal platser.

Sista anmälningsdag är 25 april 2022.
Anmälan görs till Österåsen telefon: 0620-57300.  

Rekommenderas av tidigare deltagare.                                      

Frågor: Elisabet Wikander telefon 070-6543225 .


Parkinson Västernorrlands brev till Regionen               

Svarsbrev till Regionen

Regionen ställde fyra frågor om vad Parkinson Västernorrland tycker om Regionens nya tre Närsjukvårdsområden som infördes årsskiftet 2020/2021. Regionen har missat att informera oss och alla andra Funktionsrättsorganisationer om omorganisationen som de enligt sjukvårdslagen är skyldiga att göra. 

Den nya organisationen innebär att Regionens Parkinsonvård = Neurolog/Geriatrik mottagning skilts från sjukhusens Specialistsjukvård. Parkinsonvården är uppdelad till de tre Närsjukvårdsområena tillsammans med primärvården. 

Vårt brevsvar till Regionen innehåller flera frågor än svar från oss eftersom vi inte vet vad förändringen innebär. 

Regionens gensvar på vårt brev är att de erbjöd information om både den stora sjukvårdsreformen  "God och Nära Vård". Den 31/3 -22 informerade Linda Strid ParkinsonVästernorrlands medlemmar om God och nära vård.

Regionens företrädare Anneli Fritz utlovade infromation till Parkinsonföreningens medlemmar om Parkinsonvården från ansvarig för Parkinsonvården i Södra Närsjukvårdsområdet  Karin Dunberg Smeds och "två läkare". Tyvärr har detta ännu ej verkställts trots våra påstötningar.  

Här kan ni läsa Parkinson Västernorrlands svar till Regionen . 


Nationella riktlinjer för Parkinsonvården

Nationella riktlinjer för Parkinson (2016) – klicka

 


 

 

              

  

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet.

Stadgar