Välkommen till Lokalföreningen

Parkinson Härnösand, Kramfors och Sollefteå


Parkinsondag den 22 april 2022

   
   
Eva-Lena Jansson  Pia Lundin  Elina Backlund Arab

Parkinsonvården i Västernorrland

Program

10.00 Kaffe

10.30 – 11.30 Information från förbundet  Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson

11.30 – 13.00 Lunch – Sallad serveras   

13.00 - 15.00 Parkinsonvården i Västernorrland           
Medverkande: Moderator Kjell Carnbro, Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson, Hälso- och sjukvårdsnämnden Elina Backlund Arab och Pia Lundin. Reptresentanter för Region Västernorrland.

 

- Vår Region lever inte upp till ”De Nationella riktlinjerna för Parkinsonvård”.

- Omhändertagandet av nydiagnostiserade Parkinsonpatienter har stora brister. Det saknas bl.a. Parkinsonskola.

- Varför får färre Parkinsonsjuka i Västernorrland avancerad behandling än i landet i övrigt.

- Varför används inte det Nationella Parkinsonregistret i Västernorrland.

Anmälan  till Vuxenskolan om du vill delta och äta lunchsallad.

Telefon 010-175 55 80 eller mail: vasternorrland@sv.se  Glöm inte att ange på vilken ort du vill delta eller uppge ev. matallergi.


Kom och delta på Parkinsondagen och föreläsningarna via storbilds-TV på Vuxenskolan nära dig.   

i Härnösand          Brunnshusgatan 6

i Kramfors            Limstagatan 9

i Sollefteå             Järnvägsgatan 18

i Örnsköldsvik      Centralesplanaden 18

i Sundsvall           Odd Fellows lokal, Nytorget 4

 

Du kan också delta hemifrån via telefon, platta eller dator utan att anmäla dig i förväg.  Länk mailas ut.

 


Medlemsmöten  

Medlemsmöten sista helgfria måndagen i varje månadi.

Varmt älkommen till medlemsmöte!

Vi möts:
Tid: Måndag 2025-04-25 kl. 14.00
Plats: Anhörigcenter, Köpmangatan 12  - mitt emot gamla Posten.

Vi inleder vårt möte med medverkan av Jarmo Nykyri med fokus på  "Röst och rörelse!"
Temat för vårt medlemsmöte är "God och nära vård" 

Medverkar gör Ingrid Dahlstedt Klint, Härnösands kommun och Sofie Lidehäll, Region Västernorrland.

    

Ingrid Dahlstedt Klint, distriktsköterska, vårdlärare, enhetschef m.m. i Kramfors kommun. Sedan april 2021 äanställd som samordnare för Nära vård i Härnösands kommun med placering i Socialförvaltningen. Som samordnare ska jag  stödja, samordna och i vissa fall leda arbetet med omställningen för en God och nära vård. Sitter tillsammans med Sofie i ett samverkans nätverk i Kommunförbundets regi med övriga kommuners samordnare och kollegor till Sofie inom Regionen.

Sofie Lidehäll, sjukgymnast/fysioterapeut i grunden och har arbetat ff a inom akut strokevård, även arbetat som enhetschef, tf verksamhetschef, verksamhetsutvecklare. Nu som utvecklingsstrateg med fokus på förutsättningar för utveckling generellt i Regionen, bl a för att stötta och styra prioritering bland satsningar för att gynna utvecklingen mot god och nära vård.

Vi bjuder självfallet på fika!

Varmt välkomna med till ett intressant medlemsmöte!

Styrelsen 

Planerade medlemsmöten vt-22

Måndagar kl: 14.00 -16.00

Datum: 2022-03-28  Se referat längre ner!

             2022-04-25

             2022-05-30

       ev. 2022-06-27.

 


 

Aktiviteter


 Boxning

Boxningen börjar igen torsdagen den 14 april kl 17.00, utan kostnad.

Var: Öbacka Boxningsklubb, samma lokal som tidigare

Nu är boxningen igång!

På självaste Skärtorsdagen, 14 april kl. 17.00 mötte 9 boxningsentusiaster upp på Landgrenshallen för att genom boxning öva bland annat styrka, koordination- resp. balans.

Boxningen fortsätter nu på onsdagar kl. 17.00 under ledning av instruktören Miriam.
Välkommen till Landgrenshallen, dörrkod får du av Margit

Nya och gamla boxare är välkomna.

Efter sommaruppehållet så kostar det 700:- per termin.

Kontaktperson Margit Wiklund tel: 070-6734572

Avslutningsvis - stort tack till Margit Wiklund - som lagt ner ett omfattande arbete så att Boxningsgruppen kunnat starta upp!


 Träningsgrupp 

Vi arbetar vidare med att få till en träningsgrupp via Region Västernorrlands försorg.

Som komplement till denna tänkta grupp erbjuder Anhörigcenter:

När; Start 4 april  "Sittgympagrupp". Gruppen möts varje helgfri måndag

Tid: kl. 13.00 -- 15.00

Var: Anhörigcenter, Köpmangatan 12 - mitt emot gamla posten,

Varmt välkommen med!


 Anhöriggrupp

Anhörigcenter erbjuder förutom anhörigkonsulentens stödjande enskilda samtal även stöd i anhöriggrupper.

Kontaktperson: Lennart Moberg tel: 070-1916875


 Stödgrupp 

Anhörigcenter erbjuder stödgrupp för personer med Parkinson och deras anhöriga. I dessa grupper får både den anhörige och den närstående stöd och rådgivning.

Kontaktperson: Lennart Moberg tel: 070-1916875


Mera LIV - Lugnt inre välmående

Vänder sig i första hand till dig som har
drabbats av hjärntrötthet, stroke eller Parkinsons sjukdom. Men även till närstående. Alla kan delta, vi anpassar övningarna för dig. Kom som du är.
Torsdagar kl 11-12. Kostnadsfritt.


Klicka här så får du mer information


Rapport från

Medlemsmötet, 2022-03-28.

Alla medlemmar har gett sin tillåtelse till bilderna.

Måndagen 28 mars kl. 14.00 hade vi i Styrelsen för Parkinson Härnösand - Kramfors - Sollefteå den stora förmånen att få hälsa föreningens medlemmar välkomna till årets första medlemsmöte. Vi ett drygt, 15-tal medlemmar, nya- såväl som gamla, mötte upp på Anhörigcenter, Köpmangatan 12 vilken nu utgör vår nya "träffpunkt!" Vädret var precis inte det bästa men vi som kom med - trotsade även detta "hinder!"

Inledningsvis hälsade föreningens nye ordförande Lennart Moberg alla- och envar varmt välkomna till dagens "träffpunkt" och tackade samtidigt för förtroendet att "axla" detta uppdrag varefter  vi, var- och en, inkl. den nya styrelsen presenterade sig.

Innan Jarmo Nykyri "tog över" omnämdes vår nu vidareutvecklade hemsida och betydelsen att vi, var- och en, har KPL, "Koll På Läget" om vad som är "på G" i vår förening- resp. inom länsföreningen. I detta sammanhang omnämdes särskilt den nu förestående digitala föreläsningen 2022-03-31 med rubriken  "Vardag med Parkinson", Parkinsondagen 2022-04-22 resp. Österåsen Dagarna, 2022-05-24 -- 25.

Efter den aktuella informationen tog Jarmo Nykyri oss med  på ett synnerligen engagerat- och kunnigt  sätt vad avser "temat" röst- och rörelse. Att vi alla "hängde på" framgår av dessa nedanstående bilder! Stort tack till Dig Jarmo!

Efter ett välsmakade fika där vi alla njöt av Margit Viklunds hembakta fikabröd - Stort tack till Dig Margit - fortsatte dialogen kring föreningens förestående aktiviteter och nu närmast medlemsmötet, måndag 2022-04-25 kl. 14.00 då temat är "God och nära vård".
Medverkar gör bl a Ingrid Dahlstedt - Klinth, Härnösands kommun och Sofie Lidehäll, Region Västernorrland.

OBS! Tag del av information om just detta möte som kommer att läggas ut på vår hemsida i god tid före nästa möte!

I detta sammanhang omnämde Anhörigkonsulent Barbro Jansson  Anhörig- resp. Stödgrupperna som en angelägen möjlighet för oss. Barbro erbjöd oss  även möjligheten att gå runt i de nya, fräscha lokalerna.  Stort tack Barbro för Din  medverkan!

Vidare berördes den möjlighet som  föreligger att fr o m nu i april träna boxning resp. den "Sittgympagrupp" vilken inom kort även kommer att starta upp. Se f ö vår hemsida och rubriken "Aktiviteter!"

Styrelsens tankar & ideer v g en "hearing" med genomförande direkt efter sommaren med politiskt förtroendevalda från kommunen- och regionen med fokus på Parkinsonvården resp. ev. Surströmmingsfest i höst diskuterades ochså samt betydelsen att Region Västernorrland "skärper sig" och snarast kommer igång med att registrera in berörda patienter i Parkinsonregistret. Om just denna sakfråga avser vi att återkomma om senare i vår!

Avslutningsvis - innan var-och en fick ordet - i syfte att "utvärdera" vår medlemsmöte påtalades vikten av att vi ALLA i föreningen "tänker till" och delger  Styrelsen synpunkter om angelägna sakfrågor vilka vi bör fokusera på vid våra förestående medlemsmöten.

Styrelsen för Parkinson Härnösand - Kramfors - Sollefteå.

 

 


 

Styrelsen för Parkinsonföreningen Härnösand - Kramfors - Sollefteå!

 

Varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen:

Lennart Moberg, ordförande
e-post: moberg.harnosand@gmail.com
tel: 070/191 68 75

Margit Viklund, vice ordförande och sekreterare
e-post: margitviklund@gmail.com
tel: 070/673 45 72

Barbro Marklund, kassör
e-post: barbromarklund@yahoo.se
tel: 070/651 98 45

Anders Eriksson. ledamot
e-post: andersbrunnas@hotmail.com
tel: 070/595 60 32

Birgit Sehlin, ledamot
e-post: se-lind@hotmail.com
tel: 070/660 74 15

Styrelsemöten:

2022-03-14

2022-05-09.


Världsparkinsondagen den 11 april

Parkinsonförbundet och Parkinson Västernorrland har skrivit en debattartikel som vi hoppas få in i länets tidningar: ST-Sundsvalls tidning, TÅ- Tidningen Ångermanland och ÖA- Örnsköldsviks Allehanda.


Klicka här för att läsa debattartikeln


Nationella riktlinjer för Parkinsonvården

Nationella riktlinjer för Parkinson (2016) – klicka här


Om föreningen

Lokalföreningen bildades 2010-05-19 vid ett konstituerande möte. Då beslutades att föreningens formella namn skall vara Härnösands lokalförening av Parkinson Ångermanland, i dagligt tal förkortat till Parkinson Härnösand.
Föreningen möjliggör för oss parkinsondrabbade och våra anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter. Vi ökar kunskapen om sjukdomen genom våra träffar dit experter av olika slag inbjuds.

Föreningen arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet.

Stadgar
Här finner du stadgarna för lokalföreningen Parkinson Härnösand