Parkinson Västmanlands styrelse

Mail till styrelsen: parkvastmanland@gmail.com

Information om Parkinsons sjukdomFru Parkinson- en anhörigblogg

Klicka här för att läsa mer »


Yngre med Parkinson

Klicka här för att läsa mer»


Klicka på den ruta du vill läsa mer om.

 

                                    Olycksfallsförsäkring i Unik Försäkring

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

För mer information»                


Webbansvarig:

Lars Wallén

Sidan uppdaterad 2021-10-05 

 

                                           

         


     

 

  


 


        
 


 


                        Nu har vi varit och besökt Lasses loge!
Vi var 14st som kom dit och fick titta runt hemma hos Lasse.
Lasses loppis var öppet och hans hantverk fanns utspritt i och omkring logen. Jag vet inte om någon gjorde något fynd?
Men det var ett område som var avstängt, då det fanns ett fågelbo med ägg som höll på att kläckas.
Hans loge som vi fick äta smörgås och kaffe och tårta i var sval och skön.
Vädret ute bjöd på strålande sol och ca. 25 grader.

Vi tackar Lars och Ulla för det fina mottagandet,
smörgås, tårta och det vackra vädret!

 

                                


          


                         

     

Aktuellt!


Nummer 4 2021

Här kan du läsa senaste Parkinsonjournalen


Här kan du läsa senaste Medlemsnytt

 


Prova på YOGA 23/1 13:30-14:30 Läs mer via länk
 


 


Ska du på läkarbesök, här finns dokument som du kan använda dej av inför det!

Inför läkarbesöket


Börja med Yoga, klicka på texten eller bilden för mer information

 


 


 


  


Inför läkarbesöket: 

Länkar till olika dokument så att man kan förbereda sej inför läkarbesöket/samtalet

Till dokumenten: >Tips på hjälpmedel, både såna som vi fått från hjälp-                       medelscentralen och såna vi kommit på själva, saker för att underlätta vardagen. Maila tips på hjälpmedel till: Mail: parkvastmanland@gmail.com så  fyller jag på dokumentet  allteftersom.

Mail: parkvastmanland@gmail.com       

Länk till=> tips på hjälpmedel:Länkar till sidor och dokument
 

Länk till: Swemodis.se
Länk till Riktlinjerna för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom
(2019 version 8)

Inför läkarbesöket dokument>


Framtidsfullmakt

Ersätter den tidigare Generalfullmakten

Klicka här för att läsa mer»

Hämta blankett här»


Visste du att..

    Om du har en funktionsnedsättning kan du beställa ledsagning när du bokar resor med SJ eller något annat tågbolag, utan att det kostar något extra. I samband med tågresa kan du få hjälp med ledsagning till och från tåget och vid tågbyte.Ledsagning finns på 124 stationer runt om i Sverige.

Beställ ledsagning i samband med biljettbokning senast 24 timmar före resa på telefon 0771-757575.


    På samtliga tåg finns handikapplatser utvalda som du med Parkinson kan boka kostnadsfritt. Det är helt vanliga stolar,men de är placerade nära toalett och utgång. Handikapplats finns i både 1:a och 2:a klass.

    Du kan söka handikappersättning om du är mellan 19 år-65 år och om du behöver hjälp i din dagliga livsföring,hjälp för att kunna arbeta eller studera eller att du har extra kostnader på grund av din sjukdom eller din funktionsnedsättning.Handikappersättning söks på en särskild blankett hos Försäkringskassan. Ett läkarintyg som styrker att man har en sjukdom/skada som ger funktionsnedsättning skall bifogas ansökan.Hör av dig till oss så hjälper vi dig med ansökningshandlingarna.


    Arosfixarna hjälper dig som är 67 år eller äldre och bor hemma eller på servicehus med vardagssysslor som kan vara riskfyllda och som kan innebära en fallrisk.(Detta är kostnadsfritt) De kan också tipsa om de smarta prylar som finns i Tryggsäcken.

  För kontakt med Arosfixarna ring 021-392725


    Att du kan få månadsbidrag om du på grund av din funktionsnedsättning har behov av personlig omvårdnad eller tillsyn i hemmet dygnet runt. Den som vårdar dig måste tillhöra samma hushåll och ni båda måste vara ålderspensionärer(över 65 år) För att få månadsbidrag behöver du ett biståndsbeslut. Bidraget betalas ut till den enskilde och är  inte skattepliktigt.

Du ansöker om månadsbidrag hos en biståndshandläggare.Biståndshandläggare  når du genom Västerås stads Kontaktcenter, telefon 021-392725

    Att det nu finns ett särskilt tandvårdbidrag för dig som kan få problem med  tänderna på grund av mediciner du måste ta .

 

Att tänka på då du reser utomlands
Skall du resa utomlands och tror att du har en bra försäkring som täcker dina utgifter om du blir akut sjuk och behöver ambulansflyg hem eller behöver behandling på din semesterort?

Efter kontakt med de största försäkringsbolagen för att höra vad som gäller, samt pratat med den medicinskt utbildade personalen som på uppdrag av försäkringsbolagen bedömmer huruvida man skall omfattas av försäkringen eller inte, så.kommer här en sammanfattning.

    Man ersätter inte kostnader som beror på försämring av ditt hälsotillstånd för samma eller liknande symtom som du sökt vård eller behandling för de senaste 3-6 månaderna (annat än vanlig rutinkontroll) Detta innebär inte att personer med kroniska sjukdomar inte skall kunna resa. Har man 3-6 månader före avresa varit stabil och inga förändringar i behandlingen skett så gäller försäkringen.
    Försäkringsbolagen säger samstämt, att för att vara säker på att försäkringen gäller så ska man begära en medicinsk förhandsbedömning.

Tänk på att detta gäller de flesta sjukdomar som du behandlats för de senaste 3-6 månaderna och som man kan koppla till din ev. akuta sjukdom under vistelsen utomlands.Högt blodtryck t.ex.

2017-11-19

TLV, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket

är den myndighet som varje månad utser de generiska utbytbara läkemedlen med lägsta pris till periodens vara. Det kan hända att du då får en medicin som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen( Om du skadas av ett läkemedel kan du få ersättning från läkemedelsförsäkringen) TLV kan inte neka ett läkemedel som inte ingår i försäkringen att omfattas av högkostnadsskyddet och det kan därför ingå som periodens var. Du som kund kan då säga ifrån ett byte av varan men får betala mellanskillnaden själv.

Vem skall upplysa patienten/kunden att läkemedlet han/hon fått utskrivet eller utbytt till periodens vara inte omfattas av läkemedelsförsäkringen?

Sveriges Läkarförbund säger att " man inte kan lägga informationsansvar på den enskilda förskrivaren"

Sveriges Apotekförening säger att " i grunden så är det inte en skyldighet som åläggs någon part utan att alla läkemedel borde omfattas av försäkringen"

I slutänden så är det tydligen vi som patienter som får ta reda på huruvida vi får ett läkemedel som omfattas av försäkringen eller inte.

Du kan vända dig direkt till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, telefon 08-4623700 eller e-post info@lakemedelsforsakrinen.se för att få besked om ditt läkemedel ingår i försäkringen.

2017-11-19