Anhöriggruppen träffas första onsdagen i månaden kl 15.00 - 17.30 i lokalen på Storgatan 53 Göteborg.

V Ä L K O M N A.

Ta kontakt med vår förenings Anhöriggrupp via:

 

Ansvarig:

Hjördis Wahlström   

email: hjowahlstrom@gmail.com

031-707 34 61

0701-452042


Tag hand om dig själv

Det är viktigt att du inte glömmer din egen hälsa. Här finns tips som kan få dig att må bättre.


Hälsovård för parkinsonanhörigvårdare (pdf)

Telefonjouren är till även för dig!

Alla anhöriga är välkomna att ringa, även de som inte är medlemmar.

 

 

 

Anhörigorganisationer på nätet

Två anhörigorganisationer finns på nätet. De är nationella och gäller för alla typer av diagnoser.

Anhörigas Riksförbund

Tips och kunskap finns i deras
Handbok för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På vår hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. Du är välkommen att vara med i våra lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.

www.anhoriga.se

Anhörigstöd                                                                                  

 

Vad gäller?Anhöriga står för en mycket stor del av vården av både yngre och äldre människor som har funktionsnedsättningar. Att vårda en närstående person kan ge mycket glädje, men det kan också vara ansträngande. Därför kan man ibland behöva stöd och hjälp från samhället som underlättar.

Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Det kan skilja lite mellan olika kommuner (stadsdelsnämnder i Gbg) vilken typ av stöd man kan få.


Vem kan få stöd?

Alla som vårdar en anhörig kan ha rätt till någon form av stöd. Med anhörig menas en person i familjen, en partner eller nära släkting. Anhöriga kan också vara grannar eller nära vänner.

Det finns olika typer av stöd beroende på vilka behov man har. Om man måste avstå från att lönearbeta kan man till exempel få ekonomiskt stöd och om man bara behöver någon att prata med kan man få det. Eftersom det finns många olika typer av stöd kan det vara bra att ringa och prata med en biståndsbedömare eller anhörigkonsulent  i kommunen om vad som kan vara lämpligt för en själv.

Avlösning och växelvård

En form av stöd är avlösning. Det innebär att den som behöver hjälp bor på sjukhem under en period så att man som anhörig får vila. Avlösningen kan planeras så att den som behöver hjälp växlar mellan att bo hemma och i särskilt boende. Då brukar det kallas växelvård. Man kan också få hjälp med avlösning utan att det har planerats långt i förväg.


Hjälp en del av dygnet

En annan form av anhörigstöd är att hemtjänsten tar över vårdansvaret under en del av dygnet. Dagverksamheter av olika slag kan vara en annan form av avlösning. På en del håll går det också att få hjälp på natten för att man som anhörig ska få vila.


Samtal och stödgrupper

Man kan få hjälp i form av råd och stöd från socialtjänsten. Det kan dels ske individuellt genom att man som anhörig har kontakt med en handläggare inom socialtjänsten, dels i grupp.

Adresser, telefonnummer och länkar till Stadsdelskontor i Göteborg och kranskommuner.

Angered

Angereds Torg 14
031-365 10 00
Kommunal Stadsdelsförvaltningskontor Angered

Askim-Frölunda-Högsbo

Nymilsgatan 2
031-366 00 00
Kommunal Stadsdelsförvaltningskontor

Centrum

Engelbrektsgatan 71
031-365 70 00
Kommunal Stadsdelsförvaltningskontor Centrum

Hisingen.

Wieselgrensgatan 11
031-365 00 00
Kommunal Stadsdelsförvaltningskontor
Lundby

Majorna-Linné

Kustgatan 10
031-365 80 00
Kommunal Stadsdelsförvaltningskontor
Majorna-Linné

Västra Göteborg

Torgny Segerstedts gatan 90
031-366 40 00
Kommunal Stadsdelsförvaltningskontor
Västra Göteborg

Örgryte-Härlanda

Kålltorpsgatan 2
031-365 60 00
Kommunal Stadsdelsförvaltningskontor
Örgryte-Härlanda

Östra Göteborg

Förstamajgatan 2b
031-365 30 00
Kommunal Stadsdelsförvaltningskontor
Östra Göteborg

Lerum

Sektor Stöd och Omsorg

443 80 Lerum

Telefon: 0302-521000 växel

 

Mölndal

Anhöriglotsen

Göteborgsvägen 7 vån. 3

431 30 Mölndal

Telefon: 031-3152625

Biståndshandläggare

Telefon: 031-3152610

 

Kungälv

Stadshuset

Ytterbyvägen 2

442 18 Kungälv

Telefon: 0303 238000

Begär anhörigstöd