Föreningens huvudsakliga uppgift

är att sprida kunskap om Parkinson sjukdom och att finnas till för alla Parkinsjuka och deras anhöriga.

 

Medlemmar

Medlemsantalet för Västra Sverige ligger runt 600 medlemmar, men då det finns  ca 3-4000 personer med Parkinsons sjukdom i regionen arbetar vi intensivt för att synas och höras och för att få flera medlemmar. Ju fler vi är desto större genomslagskraft får vi hos politiker och Landsting.

 

Medlemskap

O.B.S !  Årsvgiften är 300 kronor. Ny medlem som betalar in avgiften efter 1 oktober har då erlagt avgiften för följande år också. D.v.s. man får tre frimånader.

Avgiften för fullt medlemskap är kr 300:-/år. Då får du Parkinjournalen hemsänd till dig 4 ggr/år och höst-och vårprogram via e-post. Du är välkommen på alla våra aktiviteter, kurser och månadsmöten.

Önskar du stödja vårt arbete i föreningen såsom stöd- eller anhörigmedlem betalar du endast kr 100:-/år.

 

 

Vill du bli medlem så klicka här på  "BLI MEDLEM".

Fyll i ansökan, som går via Parkinsonförbundet till oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkinsonföreningen Västra Sverige

 

Professor Göran Steg, Göteborg,  (1927 – 2010) är föreningens grundare. Det var också han som tecknade Parkinson-förbundets logotype.
 

 

 

 

 

 

 

Parkinsonföreningen i Västra Sverige

är den första  föreningen i landet för Parkinsonsjuka och deras anhöriga.  Den startade 1985 och året efter bildades Parkinsonförbundet, även detta i Göteborg. 

Det hela började i mycket liten skala, då kansliet fick rum i en skokartong hemma hos någon,till en riktigt stor föreningen, som idag är en av av de största i Sverige.

Glädjen var stor då föreningen fick råd att ordna en alldeles egen liten lokal.

Vi växte ur den lilla lokalen och flyttade in på Storgatan  53, på markplanet.

Genom att ha en egen lokal har vi möjlighet att erbjuda många olika aktiviteter från tidigt på dagen till sena kvällen. Dessutom har vi förmånen att ligga mycket centralt med både bussar, spårvagnar och flexlinjen alldeles in på knuten.

 

 

 

 

Varför skall man vara med i en Parkinsonförening?

Man får möjlighet att:

  • träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter känns lugnande.

 

  • gå på kurser och möten, som förklarar vad Parkinsons sjukdom innebär.

 

  • genom föreningen få information hur man kan underlätta för sig och sina anhöriga.

 

  • ... och mycket, mycket mera.