Fördelar med medlemskapet

Hos förbundet och dess föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården. 

Information och stöd
Som medlem får du vår tidning "Parkinsonjournalen" fyra gånger per år. Har du frågor om sjukdomen eller vill ha någon att prata med, ring "Parkinsonlinjen" 08-666 2077. Genom din förening får du möjlighet att delta i utbildningar och olika aktiviteter.

Olycksfallsförsäkring
Alla medlemmar som är bosatta i Sverige är försäkrade via Unik försäkring. Läs mer om försäkringen här.

Opinionsbildning
Förbundet är känt som en aktiv, kunnig och seriös opinionsbildare med omfattande samarbete med vården, landsting och kommun, politiker, beslutsfattare, myndigheter, institutioner och olika organisationer.

Stöd till forskning
Förbundet stöttar den vetenskapliga parkinsonforskningen i Sverige via Parkinsonfonden.

 

 

Klicka här för att ansöka om att

Bli medlem!

Du som saknar svenskt personnummer, kontaktar förbundskansliet så får du hjälp att registrera ditt medlemskap.

För att hålla adressuppgifterna uppdaterade behöver vi veta personnumret på alla medlemmar. Personuppgifterna för våra medlemmar används i enlighet med GDPR.

Personuppgifter kan komma att användas i forskningssyfte efter prövning i etiknämnd. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part i något som helst marknadsföringssyfte.

Information om personuppgiftsbehandling (pdf)

 

Alla är hjärtligt välkomna som medlemmar!


Medlemstyp
Du kan välja mellan olika typer av medlemskap.    

Parkinsonsjuk
Medlemsavgiften är 300:-/år. Du får bland annat Parkinsonjournalen fyra gånger per år.

Anhörigmedlem
Du som är närstående kan välja att vara anhörigmedlem. Om du vill kan du avstå från Parkinsonjournalen, men du har samma tillgång till föreningens aktiviteter som en fullt betalande medlem. Avgiften är 100:-/år. Med tidning kostar medlemskapet 300:-/år.

Stödmedlem
Du kan vara stödmedlem med eller utan Parkinsonjournalen. Med tidning 300:-/år. Utan tidning 100:-/år, men du har samma tillgång till föreningens aktiviteter som en fullt betalande medlem.


Har du ny e-postadress eller nytt telefonnummer?

Här kan du logga in och ändra dina uppgifter.