Dokument och blanketter

Här finns informationsmaterial, blanketter, mallar för bland annat protokoll och annat som rör verksamheten i förbundet och föreningarna. Trycksakerna kan läsas digitalt här eller beställas från förbundets kansli.


Parkinsonförbundets stadgar (pdf)

 

 

 

 

 

 


Parkinsonförbundets program

I programmen beskrivs vad Parkinsonförbundet ska verka för. Programmen beskriver också Parkinsonförbundets organisation och verksamhet. Innehåller även policy för kommunikation, medlemsregister, alkoholpolicy och finanspolicy. Programmen antogs vid kongressen 2017.

 

 

 

 

 

 

Medlemsansökan

Foldern används av läns- och lokalföreningarna för att informera blivande medlemmar om förbundets och länens verksamhet. Blankett för ansökan om medlemskap ingår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Folder med information till arbetsgivare

Dokumentmallar 

Här nedan finns mallar som kan användas i det lokala föreningsarbetet. På Funktionsrätt Sveriges webbsida finns också en Verktygslåda för påverkansarbetet som kan vara till hjälp när man ska uppvakta politiker och tjänstemän.

Kallelse till årsmöte (Word) 

Dagordning för årsmöte (Word)

Motion (Word)

Mötesprotokoll (Word)

Verksamhetsplan (Word)

Verksamhetsberättelse (Word)


Parkinsonförbundets grafiska manual (pdf)

Här finns anvisningar till hur vi använder vår logotyp.

 

 

Här kan du ladda ner:

Förbundets logotyp (jpg)

Tulpanillustration (jpg)


På den här sidan hittar du pluggannonser som många dagstidningar tar in kostnadsfritt i mån av plats.


Handlingar som länsföreningarna ska skicka in till kansliet efter sina årsmöten:

  1. Föregående års Verksamhetsberättelse
  2. Föregående års Ekonomiska redovisning
  3. Revisionsberättelse för föregående år
  4. Protokoll konstituerande möte för innevarande år
  5. Protokoll årsmöte för innevarande år
  6. Verksamhetsplan för innevarande år
  7. Budget för innevarande år

Reseräkningsblankett (Excel)

Använd den här blanketten om du vill få automatisk summering av utläggen.

Reseräkningsblankett (pdf)

Med den här blanketten summerar du själv ihop dina utlägg.