Medlemsförmåner


Olycksfallsförsäkring i Unik försäkring

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsvillkor 2020 (pdf)

För mer information om försäkringen, kontakta Unik försäkring


Vill du anmäla en skada?

Ring skadeavdelningen på tel: +46 8 517 296 00 

Uppge försäkringsnummer: 36 35 92
Kundnummer: 300259

Blankett för skadeanmälan (pdf)


Försäkringsomfattning

Försäkringsmoment

Försäkringsbelopp

Medicinsk invaliditet 300.000 kr
Merkostnader 50.000 kr
Personliga tillhörigheter 15.000 kr
Läke-, rese- & tandskadekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
Hjälpmedel 100.000 kr
Dödsfall p.g.a olycksfall 25.000 kr
Krishjälp Max 10 behandlingstillfällen

Reducering: Reducering av invaliditetsbeloppen sker från 60 års ålder med 5 procentenheter per år t. o. m. 70 års ålder

Bidrag till aktiviteter

Parkinsonförbundet vill underlätta för medlemmarna att delta i olika aktiviteter. Fyll i blanketten och bifoga kvitto på betald avgift.

Här kan du ladda ner blanketten för att ansöka om bidrag (pdf)

Lokalt

Se dina länssidor för lokala aktiviteter och förmåner.