Dubbla boendekostnader


Den som flyttar från egen bostad till ett ålderdomshem, äldreboende, särskilt boende, gruppboende eller servicehus, har möjlighet att i samband med flytt få en nedsättning av avgiften på grund av dubbla boendekostnader. Detta förutsätter dock att man kan påvisa att försäljning av bostad påbörjats eller att hyreskontraktet sagts upp i samband med inflyttning till särskilt boende.

Kommunerna har en regel som medger förbehåll för dubbla boendekostnader under en övergångstid på tre månader under vilken tid den gamla bostaden ska hinna avvecklas.
Om make, maka eller sambo flyttar till ett särskilt boende kan nedsättning av avgift ske. Det så kallade kvarboendeskyddet garanterar att den som bor kvar hemma inte drabbas av en försämrad ekonomisk situation.

Man kan ansöka om bostadstillägg om man har hög hyra och låg pension. Det spelar ingen roll om man bor i hyresrätt, eget hus eller annat boende. Bostadstillägget beräknas på din pension och dina övriga tillgångar. Om man är gift eller sambo är det de gemensamma inkomster och tillgångar som påverkar bostadstillägget. Man bör inte ha kapital över 100.000 kr på banken om man tänker söka bidrag.

Observera att hemtjänstens taxor ser olika ut från kommun till kommun!

 

 

 

Ordförklaringar

Avgiftsbeslut= Kommunens beslut om hur mycket du skall betala baserat på uppgifter från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten och de inkomstuppgifter du lämnat. Lämnar du inga uppgifter får du heller inte möjlighet till ev. reducering av avgiften.

Avgiftsutrymme= Vad du har för betalningsförmåga

Förbehållsbelopp= Den summa som var och en behöver för att klara sin vardag. Riksdagen bestämmer beloppet.

Individuellt tillägg= (På uträkningen från Kommun står påverkan av avgift) De som bor på ålderdomshem eller gruppboende och som betalar för mat varje månad, får ett tillägg till förbehållsbeloppet.

Omvårdnadsavgift= Avgift för hjälp man får med tvätt, städning, personlig hygien osv.