Om Parkinsonguiden

Parkinsonguiden är en webbplats som ägs och drivs av Parkinsonförbundet. Syftet är att ge tillgång till kvalitetssäkrad och korrekt information om Parkinsons sjukdom. Innehållet består av material i form av specialskrivna artiklar med olika teman som berör Parkinsons sjukdom, sammanfattningar av vetenskapliga artiklar och sammanställningar av fakta. Det medicinska innehållet granskas fortlöpande av specialistläkare i SWEMODIS.

SWEMODIS

SWEMODIS (The Swedish Movement Disorder Society) är en ideell förening bestående av forskare, läkare och annan vårdpersonal med specialintresse för rörelsesjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom. SWEMODIS organiserar nationella och internationella vetenskapliga möten och har en rådgivande funktion kring behandlingen av Parkinsons sjukdom. Målsättningen är att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och läkare. Besök SWEMODIS på SWEMODIS.se

Viktigt om innehållet

Informationen på Parkinsonguiden ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet på Parkinsonguiden skilja sig från den information som en patient får från sin läkare och annan sjukvårdspersonal.

Innehållet på Parkinsonguiden är förenklat och inte komplett. Ingen bör förändra sin behandling på eget initiativ, själv ställa diagnos eller ta andra viktiga beslut rörande sin egen eller anhörigs hälsa enbart på basis av Parkinsonguiden. Dessa frågor ska alltid diskuteras med läkare. Men Parkinsonguiden kan utgöra en bra grund för dessa diskussioner.