Vanliga frågor och svar


Vad beror Parkinsons sjukdom på?

Jag har hört att Parkinsons sjukdom beror på brist på ett ämne i hjärnan. Stämmer det?

Svar: Det som är grunden till Parkinsons sjukdom är brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan och denna brist tilltar med tiden. Antalet nervceller som producerar dopamin minskar gradvis, orsaken till detta är okänd.

Vilka drabbas?

Vid vilken ålder får man Parkinson och är det enbart män som får sjukdomen? Hur vanligt är det med Parkinsons sjukdom i Sverige?

Svar: Hälften av de som får Parkinsons sjukdom är äldre än 70 år. Det är ovanligt att sjukdomen debuterar före 50 års ålder. Även kvinnor drabbas av Parkinsons sjukdom men det är något fler män än kvinnor som drabbas. Cirka 22 000 personer har Parkinsons sjukdom i Sverige. Varje år får ca 2 000 personer diagnosen.

Är Parkinson ärftligt?

Min far hade Parkinsons. Är det därför jag har fått sjukdomen? Kommer mina barn att få det också?

Svar: Orsaken till Parkinsons sjukdom är fortfarande okänd. I vissa familjer med hög frekvens av sjukdomen har man hittat olika genetiska förändringar som bakomliggande orsak, men i de flesta fall uppkommer sjukdomen sporadiskt. Det är troligen en kombination av flera gener och miljöfaktorer som gör att vissa personer drabbas av Parkinson. Man kan bära på en parkinsongen utan att insjukna. Risken att drabbas av Parkinsons sjukdom är större om man har en nära släkting som har sjukdomen jämfört med om man inte har någon nära släkting med Parkinsons sjukdom.

Är sjukdomen dödlig?

Min mamma har fått diagnosen Parkinsons sjukdom. Kommer hon att dö av den?

Svar: Trots de behandlingar som finns idag är den förväntade livslängden för en person med Parkinsons sjukdom något kortare än för genomsnittet av befolkningen. Man dör inte av Parkinsons sjukdom som sådan utan av dess följder. Den vanligaste dödsorsaken hos de som har Parkinsons sjukdom är lunginflammation, sannolikt beroende på sämre förmåga att svälja och att hosta upp om man sväljer fel.

Är det vanligt att bli deprimerad?

Min vän som har Parkinsons sjukdom har även drabbats av depression. Är det vanligt vid Parkinson?

Svar: Det är vanligt med depressiva symtom vid Parkinsons sjukdom även om inte alla råkar ut för det. En väl inställd parkinsonmedicinering kan i många fall räcka för att kunna hantera de lindrigare, mer övergående symtomen. Om besvären kvarstår, finns det flera effektiva antidepressiva mediciner tillgängliga.

 

Kan man få läkemedel via pump?

Jag har hört att man kan få läkemedel mot Parkinson via pump. Stämmer det?

Svar: Ja, det stämmer. Tillförseln blir då jämnare och symtom såsom dosglapp dosglapp = luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka. och överrörlighet minskar. Behandling med pump kan bli aktuellt när behandling med tabletter inte fungerar på ett bra sätt längre.
Det finns två olika varianter av pumpläkemedel: levodopa levodopa = (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på och apomorfin

Läs mer om levodopa via pump här

Apomorfin är en dopaminhärmare. Läs mer om apomorfin här

Är hjärnkirurgi, DBS, vid Parkinson bara för yngre?

Jag har hört att man kan få s k elektrostimulering mot Parkinson. Är det bara för yngre?

Svar: Nej. Det finns de som är 70-75 år som har genomgått DBS. Begränsningarna beror på i vilka områden i hjärnan man placerar elektroderna och den fysiska och mentala konditionen hos den som ska behandlas.
Läs mer om DBS här

/Frågor och svar är granskade av Jan Linder oktober 2018.