Nätverket

Det praktiska arbetet leds av en styrgrupp som utses av Parkinsonförbundets styrelse och består av personer från hela landet. I förbundsstyrelsen finns representanter för de yngre. 

I Parkinsonförbundet finns ca 9000 medlemmar. Av dessa är 4000 stödmedlemmar eller anhöriga. Av de medlemmar som har Parkinson är cirka 20 procent under 65 år, det vill säga drygt 1000 personer.

Syfte

Yngre Parkinson verkar inom Parkinsonförbundet och arbetar i ett nätverk för yngre personer med Parkinson. Syftet är att stärka dem genom att ge dem verktyg och kunskap att hantera livet med Parkinson samt skapa mötesarenor.

Målet är att stödja, informera och inspirera varandra inom nätverket.


Det gör vi genom att:

  • skapa plattformar för att driva utvecklingsfrågor/ aktuella frågor
  • ge fler möjlighet att ta del av aktuell forskning
  • skapa möjligheter att möta personer i samma situation
  • göra informationen lättåtkomlig på hemsidan.
  • belysa problematiken med att vara ung och få Parkinson
  • skapa en möjlighet att få juridisk rådgivning
  • vara ett ansikte utåt
  • bli fler medlemmar
  • jobba med olika projekt för att skapa möjligheter för fler att engagera sig i nätverket.
  • ha roligt tillsammans!

Styrgrupp Yngre Parkinson


Här nedan finns styrgruppen. Vill du se kontaktpersonerna klickar du här.

 

Åsa Holmgren

Sammankallande Yngre Parkinson

Norrbotten

tel 070 - 34 77 585

e-post: asaholmgren66@gmail.com

 

Lena Schalin

Skåne

tel: 070 - 34 333 79

e-post:midwife.lenaschalin@ gmail.com

Britta Djurberg

Gävleborg

Tel 0731 - 57 22 41

e-post:britta.djurberg@gavle.se

Anneli Malm

Webbredaktör

Västerbotten

tel: 0914 - 400 49 alt
070 - 291 71 99

e-post: malm.anneli@gmail.com

 

Lena Gårdh - Sjöman

Västmanland

tel: 070 - 798 35 52 

e-post: l.gardh@hotmail.com